Alimenty na dziecko 

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.

Alimenty na dziecko to pojęcie bardzo często pojawia się przy kwestii rozwodu małżonków, którzy posiadają wspólne potomstwo. Jednak nie musi zaistnieć sytuacja, w której rodzice się rozwodzą, aby dziecko otrzymało alimenty. O świadczenie alimentacyjne może starać się także dziecko, którego rodzice wciąż pozostają w małżeństwie. Błędnym przekonaniem jest również stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny ciąży na zobowiązanym tylko do czasu nauki dziecka. 

Jeśli interesuje Cię kwestia alimentów na dziecko i chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz poniższy artykuł. 

Czym są alimenty? 

Obowiązek alimentacyjny potocznie zwany alimentami zobowiązuje rodziców dziecka do uiszczania świadczenia na jego rzecz. Celem tego jest zapewnienie dziecku środków utrzymania (wyżywienie, odzież, środki higieniczne, leki), a w razie potrzeby również środków wychowania, kształcenia, dostarczenia rozrywek i wypoczynku. Potocznie tłumacząc, utrzymania jego bytu życia na niezmiennym poziomie. 

Obowiązek płacenia alimentów występuje wtedy, gdy dziecko nie jest w stanie zapewnić sobie tych warunków czyli samodzielnie się utrzymać. Dotyczy to zarówno dzieci małoletnich, jak i dorosłych.

Czy dziecko po ukończeniu 18 roku życia może żądać alimentów? 

 • Alimenty po ukończeniu 18 roku życia przez dziecko wciąż mu przysługują. Dziecko, które uzyskało pełnoletność, nadal może nie być w stanie samo zapewnić sobie dogodnych warunków życia. 

Zobacz to na przykładzie: Kasia od 6 roku życia po rozwodzie rodziców otrzymywała od swojego ojca co miesiąc alimenty. Ukończyła 18 rok życia. Ojciec Kasi pomyślał, że nie musi płacić już alimentów, ponieważ córka jest pełnoletnia i może sama zarobić na swoje utrzymanie. Kasia jednak chce kontynuować naukę. Dlatego ojciec na podstawie obowiązujących przepisów prawa zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest zobowiązany do dalszego płacenia świadczenia alimentacyjnego.    

 • Ewentualnością jest tutaj sytuacja, kiedy dorosłe dziecko uchyla się od możliwości podjęcia pracy (czyli jest w stanie pracować, ale nie chce)
  co pozwoliłoby mu na samodzielne utrzymanie. W takim przypadku rodzic może wnieść pozew o uchylenie alimentów. 
 • Drugim przypadkiem, gdy rodzice mogą zaprzestać płacenia alimentów na dorosłe dziecko jest sytuacja, w której łożenie na dorosłego potomka negatywnie rzutuje na finansową sytuację rodziców, a także, gdy rodzice nie są w stanie zarobić więcej, niż do tej pory ze względu np. na chorobę,
  czy niskie wykształcenie, w związku z tym nie mają możliwości poprawienia sytuacji majątkowej, a co za tym idzie, płacić alimentów

Czy alimenty może zasądzić tylko sąd, wydając wyrok? 

Oczywiście, że nie! Prawo polskie przewiduje 3 warianty uzyskania alimentów:

 1. Rodzice między sobą ustalają, kto i w jakiej wysokości będzie łożył na utrzymanie dziecka, a następnie zawierają umowę dotyczącą tych ustaleń
  w obecności notariusza. 
 2. Rodzice zawierają ugodę dotyczącą alimentów przed sądem.
 3. Sąd po wpłynięciu pozwu o ustalenie alimentów i zapoznaniu się z dowodami zgromadzonymi i przekazanymi mu przez rodziców ustala wysokość alimentów. 

Od czego zależy wysokość alimentów? 

Nie istnieje sztywna reguła dotycząca wysokości alimentów, można więc żądać dowolnej kwoty. Jednak uwaga sąd może zatwierdzić wysokość żądanych alimentów lub stwierdzić, że ich kwota jest za wysoka. 

Wysokość alimentów więc zależy od:

– potrzeb dziecka, np. gdy dziecko cierpi na jakąś przewlekłą chorobę i musi przyjmować drogie leki, być pod opieką lekarza czy też poddawać się rehabilitacji jego potrzebą jest stała opieka medyczna, a więc kwota alimentów w tym przypadku może być wyższa, niż w przypadku dziecka zdrowego,

majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego, 

– konkretnych okoliczności dotyczących danej sprawy alimentacyjnej,

-od stosunków jakie zachodzą między zobowiązanym (osoba mająca płacić alimenty) , a uprawionym (osoba przyjmująca alimenty od zobowiązanego).

Czy wysokość alimentów może się zmienić?

Alimenty mogą być obniżone lub podwyższone w stosunku do zaistniałych okoliczności, np. dziecko po ukończeniu szkoły podstawowej, chcąc podjąć dalszą naukę, zmuszone jest zamieszkać w internacie w innym mieści niż jego miejsce zamieszkania, dochodzą więc dodatkowe koszty m.in. dojazdu
i płatności za internat i wyżywienie. Alimenty w takie sytuacji mogą wzrosnąć.  

Jak to wygląda w praktyce? Ania ukończyła 8 klasę w Ropczycach i chciała kontynuować swoją naukę w liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie.
Ta decyzja wymagała zamieszkania w internacie w Rzeszowie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami – opłata za miejsce w internacie, koszty dojazdu
czy wyżywienia. Dlatego też świadczenie alimentacyjne powinno wzrosnąć, ponieważ wrastają koszty utrzymania Ani. 

Do obniżenia alimentów może dojść natomiast w przypadku kiedy np. dziecko z prywatnego przedszkola po osiągnięciu odpowiedniego wieku udaje
się do szkoły państwowej.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie alimentów na dziecko, skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria adwokacka
ZSH postara się udzielić Ci niezbędnej pomocy, podchodząc do Twojej sprawy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. 

Zapraszamy również do przeczytania artykułu:
Alimenty na małżonka po rozwodzie

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.