Alimenty na małżonka po rozwodzie

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.

Najbardziej znaną i kojarzoną formą alimentów, są te, które jedno z rodziców
przekazuje drugiemu alimenty na rzecz wspólnego dziecka. Dziś zajmiemy się nieco
inną ich formą , a mianowicie alimentów na małżonka.


Jeśli pragniesz, dowiedzieć się czym są alimenty na małżonka? Kto i kiedy może
się o nie strać? I jak długo trwa obowiązek ich płacenia? Zostań z nami i przeczytaj ten
artykuł do końca.

Alimenty– co to oznacza?

Samo słowo alimenty oznacza obowiązek uiszczania świadczenia pieniężnego
na rzecz drugiej osoby, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i zapewnić sobie
podstawowych środków do życia. Najbardziej znaną i najczęściej roszczoną formą
alimentów są alimenty na dziecko, o których opowiemy w oddzielnym artykule,
jednak dzisiaj zajmiemy się przypadkiem dotyczącym alimentów na małżonka
po rozwodzie.

Alimenty na małżonka po rozwodzie – czym są?

Alimenty na małżonka po rozwodzie to nic innego jak zobowiązanie ciążące na
jednym z małżonków do świadczenia alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka.
Alimenty na małżonka po rozwodzie uzależnione są od tego, w jakiej formie został
przeprowadzony rozwód. Chodzi tutaj o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania
o winie czy z orzeczeniem o winie jednego z małżonków.

Alimenty na małżonka po rozwodzie
bez orzekania o winie

O tym, czym jest rozwód bez orzekania o winie i na czym polega, możesz
przeczytać w naszym innym artykule.
Wracając do alimentów na małżonka po rozwodzie bez orzekania o winie, należy
wskazać, iż gdy sąd orzeknie taką formę rozwiązania małżeństwa zarówno jeden,
jak i drugi z małżonków może starać się o alimenty.

Uwaga! Były małżonek może starać się o alimenty tylko w przypadku gdy popadnie
w niedostatek.

Czym jest niedostatek ?

Niedostatek oznacza sytuację niekomfortową, w której były małżonek znalazł się
po rozwodzie, nie mając możliwości na samodzielne utrzymanie się i zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych własnymi siłami.

Przykładem tutaj jest moment, kiedy były małżonek z powodu choroby nie jest w stanie
pracować, a tym samym zapewnić sobie środków pieniężnych na własne utrzymanie
czy też nie pobiera emerytury bądź renty. Nie posiada też majątku lub posiada go w stopniu
ubogim, niewystarczającym na zapewnienie dogodnych warunków.

Jak długo trzeba płacić alimenty na małżonka po rozwodzie bez orzekania o winie?

Po wydaniu orzeczenia wyroku rozwodowego i jego uprawomocnieniu
się jeden z małżonków jest zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego na rzecz
drugiego z małżonków na okres 5 lat.
Istnieje oczywiście możliwość wydłużenia tego
terminu w uzasadnionych przypadkach.

Kiedy termin alimentów ulega wydłużeniu?

Możliwość przedłużenia terminu płatności alimentów następuje, gdy sytuacja
życiowa osoby pobierającej alimenty ulegnie gwałtownemu pogorszeniu.

Zobacz to na przykładzie: Pani Agata po rozwodzie z panem Markiem pobierała
od niego świadczenie alimentacyjne, ponieważ nie była w stanie sama się utrzymać.
Minęło 5 lat, więc pan Marek był pewny, że okres płacenia alimentów na byłą żonę już
go nie dotyczy. Niestety pani Agata uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu

i odniosła dotkliwe obrażenia, przez które nie może pracować. Dlatego też w takiej
sytuacji termin alimentów może ulec wydłużeniu.

Termin alimentów może ulec zarówno wydłużeniu, jak i skróceniu, a precyzyjniej
ujmując – wygaśnięciu. Oznacza to całkowite zniesienie obowiązku świadczenia
alimentacyjnego na byłego małżonka w chwili zawarcia przez niego (uprawionego
do alimentów) małżeństwa.

Alimenty na małżonka po rozwodzie
z orzeczeniem o winie


Alimenty na małżonka po rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego
z małżonków
ogranicza możliwość małżonka obwinionego do ubiegania
się o alimenty. Wówczas wyłącznie drugi z małżonków, który nie poniósł winy, może
domagać się zasądzenia świadczenia alimentacyjnego.

Osoba nieponosząca winy za rozpad małżeństwa ubiegająca się o alimenty od byłego
małżonka musi wykazać, że jej warunki życia uległy pogorszeniu po rozwodzie.

Alimenty na małżonka po rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego z nich nie
podlegają terminowi płatności do 5 lat.
Oznacza to bowiem, że mogą być zasądzone
na dłuższy, często nieograniczony okres, a wygaśniecie ich, następuje w chwili zawarcia
przez uprawionego małżeństwa lub śmierci, któregoś z byłych małżonków.

Jeśli nasz artykuł był dla Ciebie pomocny i chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj
się z naszą kancelarią. Postaramy się odpowiedzieć Ci na wszystkie pytania, działając
w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.

Zapraszamy również do innych artykułów, może i w nich znajdziesz odpowiedzi
na nurtujące Cię pytania.

Alimenty na dziecko 

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.