Art. 1037 Kodeks Cywilny – Dział Spadku

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Czytając ten artykuł, zapewne dokonałeś stwierdzenia nabycia spadku i nie wiesz, jaki jest kolejny krok. Odpowiadając, kolejnym krokiem po stwierdzeniu nabycia spadku jest dokonanie działu spadku. Jeśli jednak interesuje Cię czym jest dział spadku i jak można go uzyskać, zachęcamy Cię do zapoznania
się w pierwszej kolejności z informacjami dotyczącymi stwierdzenia nabycia spadku – Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd – ZSH Kancelaria Adwokacka Uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku jest niezbędne do rozpoczęcia działań z zakresu działu spadku, o którym mowa w tym artykule.

Dział spadku – czym jest?

          W chwili otwarcia spadku, spadkobierców łączy pewna więź, a mianowicie stają  się oni współwłaścicielami całego, pozostawionego majątku. Żeby pozbyć się współwłasności i zarządzać samodzielnie swoją częścią spadku należy dokonać działu spadku.

          Dział spadku rozdysponowuje pomiędzy spadkobiercami rzeczy i prawa wchodzące w skład pozostawionego spadku, pozostawiając przepisaną część spadku na wyłączność danego spadkobiercy. Kiedy jesteś więc jednym ze spadkobierców i dokonasz działu spadku, oznacza to, że nie będziesz odpowiadał za cały spadek, a tylko za swoją część.

Jak można dokonać takiego podziału?

          Podziału można dokonać na dwa sposoby, a mianowicie:

  • poprzez umowny dział spadku
  • poprzez postępowanie sądowe.

Która formę wybrać i czym się ona charakteryzuje w dalszej części artykułu.

Dział spadku

Umowny dział spadku

          Jeżeli jesteś jednym ze spadkobierców i chcesz dokonać umownego działu spadku, powinieneś pamiętać, że pozostali spadkobiercy również muszą tego chcieć. Najprościej wskazując do umownego podziału, dochodzi tylko wtedy, gdy spadkobiercy są zgodni co do swoich oczekiwań.

          Jeśli jednak istnieje spór pomiędzy spadkobiercami, nie będziecie mogli dokonać umownego działu spadku. Pozostanie, więc wam skorzystanie z opcji nr 2, czyli postępowania sądowego.

Jak sporządzić umowny dział spadku?

          W praktyce umowny dział spadku możesz sporządzić na piśmie, choć możliwe jest też jego zawarcie ustnie.  Zazwyczaj umowny podział jest jednak opracowywany przez notariusza.

Wizyta u notariusza

          Do umownego działu spadku u notariusza dochodzi gdy:

  • spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku i jego wartości,
  • podział majątku dokonywany jest razem z zniesiemy współwłasności danego przedsiębiorstwa
  • w skład majątku wchodzi nieruchomość
  • w skład majątku wchodzi nieruchomość i chcesz wraz ze spadkobiercami usunąć współwłasność tej nieruchomości.

Sądowy dział spadku  

          Nie doszedłeś do porozumienia z pozostałymi spadkobiercami, co do kwestii dokonania działu spadku, pozostała Ci możliwość skorzystania z sądowego podziału.

Kto może złożyć wniosek o dział spadku?

          Wniosek mogą złożyć przede wszystkim wszyscy spadkobiercy. Ponadto możliwe jest złożenie wniosku przez nabywców spadku oraz wierzycieli spadkobiercy.

Termin na złożenie wniosku

          W przypadku sprawy o sądowy dział spadku termin nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, iż nie istnieje określony termin wyznaczający ścisły okres na złożenie wniosku.

Wniosek

          Gdy zasiądziesz do sporządzenia wniosku o dział spadku, przekonasz się, że przed dokonaniem działu spadku musisz uregulować kwestie związane ze stwierdzeniem nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku jest niezbędne do opracowania wniosku o dział spadku.

          We wniosku o dział spadku należy powołać się na stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli dokonałeś stwierdzenia nabycia spadku u notariusza.

Do jakiego sądu złożyć wniosek?         

          Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli takiego miejsca w Polsce nie da się ustalić, właściwym sądem będzie sąd miejsca, w którym znajduje się cały lub część majątku spadkodawcy.

          Uwaga! W niektórych przypadka sprawa o dział spadku może toczyć się w sądzie rejonowym, w którego okręgu zamieszkują wszyscy współspadkobiercy.

Nieruchomość

          Jeśli między Tobą a innymi spadkobiercami nie dojdzie do porozumienia w kwestii podziału majątku w tym nieruchomość, prawdopodobnie sąd dopuści dowód z opinii biegłego, który wyceni daną nieruchomość lub podzieli ją niezależnie od waszej woli.

         

Potrzebujesz pomocy prawnej w podobnej sprawie? Skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy Ci profesjonalnej porady prawnej.

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *