Podrobienie podpisu – Art. 270 k. k – Sfałszowanie dokumentu i podpisu

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Na co dzień występują sytuacje, w których potrzebny jest czyjś podpis, a ta osoba nie może go przedłożyć, bo np. przebywa za granicą. Niestety, czasami przychodzi do głowy pomysł na podrobienie podpisu. Co zrobić, gdy podpis takiej osoby potrzebny jest na „już”? Czy możesz ot tak posługiwać się czyimś imieniem i nazwiskiem? Na te pytania, jak i wiele innych rodzących się w Twojej głowie odpowiem w tym artykule.

Czy sfałszowanie podpisu oraz podpisanie dokumentów w czyimś imieniu jest karalne?

Odpowiadając wprost, oczywiście, że tak! Według art. 270 Kodeksu Karnego każdy, kto dopuszcza się podrobienia podpisu lub przerobienia dokumentu, w celu użycia go jako autentyczny lub używa takiego dokumentu jako autentyczny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dlatego, jeśli dopuściłeś/aś się sfałszowania podpisu lub podpisania dokumentów w czyimś imieniu czeka Cię stosowna kara. Przeczytaj poniżej, kiedy można jej uniknąć.

Co powinieneś rozumieć przez pojęcie „dokument” w wyrażeniu „sfałszowanie dokumentów”?

          Zwróć uwagę na słowo klucz, jakim jest „dokument”. W przedmiocie fałszerstwa jest bardzo ważne. Otóż według przepisów kodeksu karnego dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Według powyższej charakterystyki dokumentami są m.in.: umowy, dokumenty urzędowe, listy obecności w pracy, oświadczenia testamentowe, a także bilety na koncerty, mecze czy wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturowe.

Czym jest podrobienie, a czym poprawnie dokumentu?

Podrobienie, czy poprawienie dotyczy najczęściej podpisu na danym dokumencie, a nie samego dokumentu. Prawdą jest też, iż poprawienie danych zamieszczonych na dokumencie, również uznawane jest za sfałszowanie dokumentu. Skupmy się jednak na podpisie.

Za podrobienie uznaje się sytuację, w której stworzyłeś/aś podpis i oznaczyłeś/aś nim dokumentu. Natomiast poprawienie występuje w sytuacji, gdy przekształciłeś/aś, naniosłeś/aś poprawki na podpis.

Chęć użycia sfałszowanego dokumentu, a używanie go – czym się różni?

Jeśli dopuściłeś się sfałszowania dokumentów, zapewne masz zamiar używać go jako dokument prawdziwy (autentyczny), a więc masz taki cel, ale jeszcze go nie wykonałeś. Natomiast, gdy sfałszowałeś/aś dany dokument i używasz go jako prawdziwy, wykonałeś/aś swój zamierzony cel. Sfałszowałeś/aś dokument i posługujesz się nim jako dokument prawdziwy.

Co, jeśli osoba, za którą się podpisujesz, wyraziła na to zgodę? Czy nadal jest to przestępstwo?

        Jeśli osoba za która się podpisujesz, wyraziła na to zgodę, to Twoje działania nadal są niezgodne z prawem. Więc podpisanie się czyimś imieniem i nazwiskiem za zgodą właściciela tych danych dalej jest przestępstwem.

          Uwaga! Wyjątek stanowi możliwość podpisania się za inną osobę, gdy ta upoważni Cię do dokonywania np. odbioru listów czy przesyłek. W tym przedmiocie powinieneś, odbierając wspomnianą już przesyłkę podpisać się własnym imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „za upoważnieniem … (imię i nazwisko osoby upoważniającej)”.

          Podsumowując, upoważnienie jest jedyną drogą do uniknięcia odpowiedzialności za podrobienie podpisu.

Podrobienie podpisu w nieuwadze

          W życiu zdarzają się różne historie. Nikt z nas przecież nie jest nieomylny. Zatem jeśli w wyniku nieświadomości, że popełniasz przestępstwo, posłużyłeś/aś się czyimś podpisem, możesz strać się o warunkowe umorzenie postępowania.

          Oczywiście, ostateczna decyzja należy do sądu, ale może nie wszystko stracone. Zawsze warto spróbować przekonać sąd, iż czyn ten był popełniony nieumyślnie, a także wykazać, że jego społeczna szkodliwość jest znikoma.

          Ty albo Twój bliski dopuścił się przestępstwa sfałszowania dokumentów. A może podrobiono Twój podpis i potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej. Skontaktuj się z naszą kancelarią. Nasz zespół specjalistycznych adwokatów znajdzie rozwiązanie każdej sprawy.       

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *