Wniosek o rozwód – Art. 56 Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Chcesz rozwieść się ze swoim małżonkiem i interesuje Cię wniosek o rozwód, a może właśnie otrzymałeś pozew o rozwód? Zarówno w sytuacji, kiedy postanowiłeś zakończyć swoje małżeństwo, jak i w przypadku otrzymania pozwu rozwodowego powinieneś w pierwszej kolejności zrozumieć, czym jest rozwód. Po drugie zapoznać się z wariantami rozwiązania małżeństwa oraz tym kiedy sąd orzeknie rozwód. Po wtóre powinieneś pamiętać o precyzyjnym sporządzeniu pozwu rozwodowego, gdyż to od niego zaczyna się całe postępowanie rozwodowe.  

        Zapraszam Cię do przeczytania tego artykułu. Dowiedz się, czym jest wniosek o rozwód i rozwiązanie małżeństwa. Artykuł ten, poświęcony jest rozwiązaniu małżeństwa przez sąd.

Czym jest rozwód?

Wniosek o rozwód najprościej tłumacząc, jest sposobem na rozwiązanie małżeństwa. Według polskiego prawa małżonkowie mogą rozwieść się bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie. Na czym polegają te sposoby rozwodu dowiesz się w dalszej części. Pamiętaj to sąd decyduje czy wyda orzeczenie o rozwiązaniu waszego małżeństwa, czy też nie.

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Sąd decydując o rozwiązaniu Twojego małżeństwa, na samym początku zbada czy między Tobą a Twoim małżonkiem doszło do zerwania więzi. Chodzi tu o zerwanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Więź duchowa przejawia się wygaśnięciem uczuć między Tobą a Twoim małżonkiem. Więź fizyczna natomiast to wygaśnięcie pomiędzy Tobą a Twoim małżonkiem relacji intymnych, a więź gospodarcza przejawia się przede wszystkim nieprowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego, np. nie płacenie wspólnie rachunków.

Jeśli doszło do zerwania powyższych więzi, sąd prawdopodobnie orzeknie o rozwodzie. W tym momencie należy zadać sobie pytanie, czy wystarczy udowodnić tylko zerwanie więzi i sporządzić wniosek o rozwód?

Jeżeli decydujesz się o rozwód bez orzekania o winie udowodnienie, iż między Tobą, a małżonkiem nastąpiło trwałe i zupełne zerwanie więzi w zupełności wystarczy. Oczywiście sąd przesłucha zarówno Ciebie, jak i Twojego małżonka w celu potwierdzenia obopólnego stanowiska.

Inna sytuacja następuje, gdy chcesz rozwieść się ze swoim współmałżonkiem, obarczając go winą za rozpad małżeństwa, czyli decydujesz się na tzw. rozwód z orzeczeniem o winie.

Jakie są różnice między rozwodem z orzeczeniem o winie, a bez orzekania o winie dowiesz się w dalszej części tego artykułu.

Wniosek o rozwód

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to jedna z form rozwodu. Uważa się ją za najbardziej polubowną i najszybszą formą rozwiązania małżeństwa.  Wszystko to ze względu na zgodne stanowisko stron, brak przymusowości przesłuchiwania świadków, czy zbierania obszernego materiału dowodowego.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wnoszą zazwyczaj małżonkowie między którymi nie istnieje spór, co do warunków rozstania.

Należy pamiętać, że aby sąd rozpatrzył pozew o rozwód bez orzekania o winie, musi on zostać wniesiony przez obie strony postępowania, czyli przez Ciebie i Twojego małżonka. W razie niewniesienia zgodnego pozwu sąd będzie zmuszony do rozpatrzenia pozwu oraz rozwiązania małżeństwa obarczając winą za rozpad małżeństwa jednego z małżonków.

Co zawiera pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Postanowiłeś wraz z małżonką wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie? Zwróć uwagę, aby opatrzyć go w niezbędne elementy, które obowiązkowo muszą znaleźć się w pozwie o rozwód bez orzekania o winie.

W pozwie o rozwód bez orzekania o winie wskaż w szczególności:

– strony postępowania (Twoje dane i dane Twojego małżonka)

– swoje żądania (czyli, iż pragniesz rozwiązać swoje małżeństwo poprzez rozwód bez orzekania o winie)

– sąd, do którego kierujesz dany pozew (jaki sąd będzie właściwy do złożenia pozwu o rozwód w dalszej części artykułu).

Powyższe wskazane elementy są podstawowymi informacjami, które musisz umieścić w pierwszej części swojego pozwu. Przejdźmy więc do części drugiej. W tej części pozwu o rozwód zamieść:

– uzasadnienie. Uzasadnienie ma w szczególności wykazywać to, iż między Tobą a Twoim małżonkiem doszło do zerwania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Będzie oznaczało to, iż między wami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, co jest podstawą do rozwodu. Uzasadnienie w pozwie o rozwód bez orzekania o winie nie wymaga tak dużego nakładu pracy i precyzji jak pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Dlatego też sporządzając uzasadnienie do pozwu o rozwód bez orzekana o winie, należy pamiętać, iż nie powinno być ono za długie. Ponadto w uzasadnieniu powinieneś wskazać przyczynę swojego rozpadu małżeństwa ale pamiętaj bez obszernego jej opisywania.

W przypadku, gdy posiadasz małoletnie dzieci do pozwu o rozwód powinieneś dołączyć również: 

-wnioski dotyczące alimentów na dzieci, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wspólnego mieszkania, kontaktów z dziećmi.

Nie zapomnij również w pozwie o rozwód w załącznikach umieścić odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli posiadacie wspólne dzieci, również odpis skrócony aktów urodzenia dzieci.

Rozwód z orzeczeniem o winie

        Rozwód z orzeczeniem o winie to druga z form rozwiązania małżeństwa. Jest on nieco bardziej skomplikowany niż rozwód bez orzeczenia o winie. Sąd jest w obowiązku ustalić, kto ponosi winę za rozpad Twojego małżeństwa. Może jesteś to Ty, może Twój małżonek, a może oboje jesteście winni rozpadu waszego małżeństwa. Pamiętaj! Ostateczne rozstrzygnięcia zawsze należy do sądu. Jeśli postanowiłeś, iż chcesz rozwieść się ze swoim małżonkiem poprzez rozwód z orzeczeniem o winie, musisz złożyć do sądu pozew rozwodowy z zaznaczeniem, iż ma to być rozwód z orzeczeniem o winie.

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie?

Do rozwodu z orzeczeniem o winie najczęściej dochodzi w sytuacjach, kiedy małżonkowie rozstają się z przyczyn, które wywołał jeden z małżonków lub oboje małżonkowie np. alkoholizm jednego z małżonków, zdrada, znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad małżonkiem. Do rozwodu z orzeczeniem o winie dochodzi również w sytuacji braku udzielania wzajemnej pomocy między małżonkami czy opuszczenia małżonka oraz wielu innych przyczyn, które doprowadzają do trwałego i zupełnego zerwania między małżonkami więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Jest to odpowiedź na pytanie, kiedy rozwód jest możliwy.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Jeżeli zdecydowałeś się na rozwód z orzeczeniem o winie, musisz pamiętać o sporządzeniu pozwu rozwodowego o właściwej treści, która wskazuję, iż żądasz rozwiązania swojego małżeństwa po przez rozwód z orzeczeniem o winie. Precyzyjne i prawidłowe sporządzenie pozwu rozwodowego z orzeczeniem  o winie nie należy do najprostszych, bowiem musisz wykazać winę rozpadu małżeństwa drugiego z małżonków.

Wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie powinien zawierać:

-oznaczenie sądu,

-wskazanie swoich danych (powoda) czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),

-wskazanie pozwanego (dane pozwanego czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, jeżeli dane te są znane)

-wskazanie żądania

-wskazanie, czy razem z małżonkiem korzystałeś z form polubownego rozwiązywania sporów,

-podpis,

-dołączenie załączników (wszelkiego rodzaju dokumentów potwierdzających winę za rozpad małżeństwa drugiego małżonka, np. wiadomości SMS, nagrania itd.).

Pomimo określenia podstawowych elementów pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, powinno znaleźć się w nim również:

– wniosek rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem formy rozwodu tj. rozwód z orzeczeniem o winie

-wypisanie dowodów, na których strona opiera swoje żądania,

-opis stanu faktycznego uzasadniającego orzeczenie rozwodu.

W przypadku, gdy posiadasz małoletnie dzieci do pozwu o rozwód powinieneś dołączyć również: 

-wnioski dotyczące alimentów na dzieci, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wspólnego mieszkania, kontaktów z dziećmi.

Składając pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, nie zapomnij o dołączeniu do niego odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli posiadacie wspólne dzieci, również odpis skrócony aktów urodzenia dzieci.

Gdzie złożyć wniosek o rozwód?

Zarówno pozew o rozwód bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie należy wnieść do Sądu Okręgowego, właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli oczywiście choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli nie istnieje takie miejsce, sądem właściwym do złożenia pozwu o rozwód będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy brak  – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli chcesz się rozwieść albo otrzymałeś pozew o rozwód i potrzebujesz pomocy profesjonalnego adwokata, skontaktuj się z naszą kancelarią. Świadczymy rzetelną pomoc w sprawach rodzinnych.

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *