Art. 57. § 1. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – Rozwód z orzeczeniem o winie

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Ustawodawca przewidział sytuację ustania związku małżeńskiego, wyróżniając w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym kilka z form wygaśnięcia małżeństwa. W tym artykule zajmiemy się rozwiązaniem małżeństwa poprzez rozwód z orzeczeniem o winie. Rozwód z orzeczeniem o winie charakteryzuje się przede wszystkim udowodnienia winy rozpadu małżeństwa, chociażby jednemu z małżonków.

Chcesz rozwiązać swoje małżeństwo poprzez pozew z orzeczeniem o winie albo właśnie otrzymałeś pozew o rozwód z orzeczeniem o winie i nie wiesz jak postępować w dalszej kolejności? Na samym początku najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z podstawowymi informacjami związanym z rozwodem z orzeczeniem o winie, o których przeczytasz poniżej.

Czym jest pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie poprzez pozew rozwodowy, to jedna z form rozwiązania małżeństwa, która polega na udowodnieniu winy rozpadu małżeństwa jednego z małżonków lub obojgu małżonków. Powinieneś jednak pamiętać, że aby mogło dojść do rozwiązania małżeństwa, czy to poprzez rozwód z orzeczeniem o winie czy to poprzez rozwód bez orzekania o winie przez sąd, musi między Tobą a Twoim małżonkiem dojść do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu między Tobą a Twoim małżonkiem trzech więzi: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Czym charakteryzuje się każda z tych więzi, przeczytasz niżej.

Trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego…

          Trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego jest obowiązkowym elementem, który musi zaistnieć, aby Sąd wyraził zgodę na rozwiązanie Twojego małżeństwa. Pamiętaj! Przez trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego należy rozumieć długotrwałe, niekończące się zerwanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Jest to jedność trzech elementów, które powinny zaistnieć razem, aby sąd zdecydował o udzieleniu rozwodu.

Zapewne zastanawiasz się, czym charakteryzuje się każda z tych więzi, aby uznać rozpad pożycia małżeńskiego. Zacznijmy więc od ich scharakteryzowania.

  • Więź duchowa inaczej uczuciowa to najkrócej wyjaśniając wzajemna miłość między Tobą, a Twoim małżonkiem. Przejawami jej mogą być okazywane przez Ciebie i Twojego małżonka uczucia szczerości, lojalności, poszanowania drugiej osoby itd.
  • Więź fizyczna to nic innego jak utrzymanie wspólnych stosunków seksualnych między Tobą i małżonkiem
  • Więź gospodarcza przejawia się prowadzeniem przez Ciebie i Twojego małżonka wspólnego gospodarstwa domowego, np. wspólnego płacenia rachunków.

Wiesz już na czym polega trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, który prowadzi do rozwiązania małżeństwa, czas więc dowiedzieć się co powinien zawierać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy

          Pozew o rozwód z orzeczeniem winy jest pismem procesowym, którego przede wszystkim treść precyzyjnie określa stanowisko małżonka. Zastanawiasz się więc, jak powinien wyglądać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Opowiadając krótko, musi on być precyzyjny. Pozew o rozwód poza podstawowymi elementami jak data, oznaczenie powoda i pozwanego, wskazaniu żądania i podpisu musi on zawierać przyczynę rozpadu małżeństwa, wskazanie i udowodnienie rozpadu pożycia małżeńskiego. Ponadto w pozwie swoje miejsce musi mieć uzasadnienie, czyli np. dlaczego doszło do rozpadu tego małżeństwa. Jeśli więc jesteś powodem i wskazałeś, iż chcesz się rozwieść ze swoją małżonką/ małżonkiem po poprzez rozwód z orzeczeniem o winie musisz na wstępie wskazać, jaka to jest wina np. zdrada. Następnie w uzasadnieniu musisz udowodnić to, iż Twój małżonek/Twoja małżonka dopuściła się zdrady.

          Pamiętaj! Do pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie musisz dołączyć odpis aktu małżeństwa oraz wszelkiego rodzaju dokumenty i załączniki np. nagrania, zeznania świadków czy zdjęcia udowadniające winę Twojego małżonka/ małżonki.

          Sporządzenie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie nie należy do najprostszych, gdyż wymaga on większego nakładu pracy i poświęconego czasu niż np. pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Gdzie złożyć sporządzony pozew rozwodowy?

          Jeśli już udało Ci się sporządzić pozew rozwodowy lub sporządził go za Ciebie profesjonalny pełnomocnik następnym etapem, będzie jego złożenie do sądu. Sądem, do którego powinieneś wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jest, Sąd Okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli takowe miejsce nie istniało, sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania Twój małżonek, czyli pozwany. W przypadku braku i takiego miejsca zamieszkania, to pozew powinieneś wnieść do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca twojego zamieszkani, czyli dla miejsca zamieszkania powoda.

Przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie 

          Jak już wskazaliśmy na początku, aby doszło do rozwodu z orzeczeniem o winie, muszą zaistnieć poważne powody, których autorem jest jeden z małżonków albo oboje małżonkowie. Najprościej wskazując jeden z małżonków lub oboje małżonkowie muszą zawinić, aby doszło do rozpadu trzech więzi (duchowej, fizycznej i gospodarczej).

          Do najczęstszych powodów rozwiązania małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o wini można m.in. zaliczyć:

  • Alkoholizm,
  • Zdradę,
  • Przemoc fizyczna i duchowa,
  • Nieuzasadnione porzucenie małżonka. 

Ile trwa sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie?

          Długość sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie nie jest ściśle określona. Czas trwania sprawy rozwodowej z winy małżonka uzależniony jest od wielu czynników, np. ilości świadków składających zeznania, przejrzystości dowodów, pozyskiwania opinii biegłych sądowych itp. Jak wiadomo czas może grać na Twoją korzyść lub niekorzyść, zależne jest to, po której stronie się znajdujesz pozwanego czy powoda. Z okresem trwania postępowania rozwodowego zwiążą się również koszty finansowe. Kto zatem poniesie koszty sądowe za rozwód z orzeczeniem o winie?

Ile zatem kosztuje rozwód i kto ponosi te koszty?  

          Nie istnieje stale określona kwota za całe postępowanie rozwodowe. Koszty postępowania rozwodowego w rozwodzie z orzeczeniem o winie różnią się w zależności od ilości nakładu pracy adwokata, czy sądu. Jedno jest pewne, jeżeli postanowieniem sądu zostałeś winny rozpadu pożycia małżeńskiego i rozpadu małżeństwa zostaniesz obciążony kosztami sądowymi.

          Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwodzie z orzeczeniem o winie? Potrzebujesz profesjonalnej pomocy adwokata w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie? Skontaktuj się z nasza kancelarią. Udzielimy Ci fachowej porady prawnej i pomożemy Ci przejść przez rozwód bez większych komplikacji.

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *