PRAWO SPADKOWE

Dział spadku

Spadkobiercy, którzy uzyskali postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, powinni dokonać jeszcze jednej formalności – dział spadku. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku tylko określa, kto dziedziczy dany spadek oraz w jakiej części. Nie wskazuje zaś dokładnie jaka rzecz czy prawo przysługuje poszczególnemu spadkodawcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stwierdzeniu nabycia spadku, przejdź do zakładki prawo spadkowe, a następnie stwierdzenie nabycia spadku lub zapoznaj się z naszym artykułem Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd – ZSH Kancelaria

Czym jest dział spadku?

Powracając do działu spadku jest to pewnego rodzaju instytucja zapewniająca spadkobiercom możliwości podziału „wspólnego” majątku. Dział spadku doprowadza do podzielenia pomiędzy spadkobierców rzeczy oraz praw, umożliwiając tym samym powzięcie danej rzeczy lub prawa na własność.

Jak dokonać działu spadku?

Dokonanie działu spadku możliwe jest wyłącznie poprzez zawarcie umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami lub zwrócenie się o podział spadku do sądu.

Czy do działu spadku wchodzą też długi?

Zapewne interesuje Cię czy podziałowi podlegają również długi. Otóż nie, do działu spadku wchodzą jedynie aktywa, prawa i rzeczy. A więc w trakcie podziału spadku, sąd nie dokonuje podziału długów spadkowych.

Czy dokonanie działu spadku jest obowiązkowe?

Pamiętaj, dokonanie działu spadku nie jest obowiązkowe, a więc nie istnieje też określony czas na jego dokonanie. Dział spadku może być zatem dokonany nawet długo po śmierci spadkodawcy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dział spadku?

Jeśli jednak zdecydowałeś/aś się na dokonanie działu spadku powinieneś/aś wiedzieć, że nie wystarczy złożyć do sądu samego wniosku o dział spadku. Dodatkowo do wniosku o dział spadku należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli takowe zostało wcześniej wydane
 • akt zgonu spadkodawcy i oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli nie wydano postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • dokumenty związane z poszczególnymi przedmiotami spadku, np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

Dział spadku a opłata od złożenia wniosku

Składając wniosek o dział spadku wraz z wymaganymi dokumentami, pamiętaj o uiszczeniu opłaty sądowej. Wysokość opłaty sądowej od wniosku o dział spadku uzależniona jest przede wszystkim od tego: czy wniosek zawiera zgodny plan podziału spadku, czy  wniosek o dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności oraz czy w skład spadku wchodził majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Dział spadku zmierza do rozdysponowania praw oraz rzeczy, które wchodzą w skład majątku pozostawionego przez spadkodawcę, czyli zmarłego. Dział spadku znosi współwłasność spadkobierców do całego majątku i wyraźnie określa, co dany spadkobierca posiada na własność.

Podziału spadku można dokonać poprzez umowny dział spadku, czyli zawarcie umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami  lub sądowy dział spadku.

Do działu spadku wchodzą jedynie aktywa, prawa i rzeczy. A więc w trakcie podziału spadku, sąd nie dokonuje podziału długów spadkowych.

Prawo nie nakłada na współspadkobierców obowiązku dokonania działu spadku. Można więc dokonać działu spadku lub też nie.

Jak już wspomnieliśmy dział spadku nie jest obowiązkowy, a więc nie istnieje też określony czas na jego dokonanie. Dział spadku może być dokonany nawet długo po śmierci spadkodawcy.

Według kodeksu cywilnego każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Opłata za złożenie wniosku o dział spadku wynosi 500 zł. Jeżeli natomiast wniosek ten zawiera zgodny plan działu spadku, opłata za złożenie wniosku o dział spadku wynosi 300 zł.

W przypadku, kiedy wniosek o dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności, wówczas jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności wysokość opłaty wynosi 600zł. Jeżeli natomiast nie istnieje zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności należy uiścić opłatę w wysokości 1000zł.

Jeśli natomiast w skład spadku wchodził majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską, opłata za podział tego majątku równa się 1000 zł.

Do wniosku o dział spadku należy dołączyć wymagalne dokumenty tj.:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli takowe zostało wcześniej wydano
 • akt zgonu spadkodawcy i oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli nie wydano postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • dokumenty związane z poszczególnymi przedmiotami spadku, np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości

Nie, dział spadku nie musi zostać równo podzielony. Jednak zazwyczaj dochodzi do równego podziału spadku chyba, ze spadkodawcy z różnych powodów dzielą spadek w inny, nierówny sposób, bo taka jest ich wola.


 

Jeżeli dział spadku dokonywany jest u notariusza, wszyscy spadkobiercy zobowiązani są do uczestniczenia w tym podziale. Natomiast obecność w sprawie o dział spadku w sądzie nie jest obowiązkowy.

Tak, aby móc przeprowadzić dział spadku wcześniej należy zadbać o stwierdzenia nabycia spadku lub dokonać tego stwierdzenia w formie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Nie jest możliwe dokładne określenie czasu trwania postępowania w sprawie dokonania działu spadku, gdyż czas postępowania uzależniony może być od wielu czynników, które spowalniają ten proces lub znacznie go przyśpieszają.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszamy do naszej kancelarii lub kontaktu przez maila, telefon lub formularz kontaktowy na dole strony.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z działem spadku

Art. 1037 Kodeks Cywilny – Dział Spadku

Czytając ten artykuł, zapewne dokonałeś stwierdzenia nabycia spadku i nie wiesz, jaki jest kolejny krok....

SH Kancelaria Prawna, Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku i czy każdemu jest ono...

SH Kancelaria Prawna, Dział Spadku

Dział spadku

Spadkobiercy, którzy uzyskali postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, powinni dokonać jeszcze jednej formalności...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz:

  Arkadiusz Słupek

  Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

  Spadkobiercy, którzy uzyskali postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, powinni dokonać jeszcze jednej formalności – dział spadku. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku tylko określa, kto dziedziczy dany spadek oraz w jakiej części. Nie wskazuje
  zaś dokładnie jaka rzecz czy prawo przysługuje poszczególnemu spadkodawcy. W tym artykule postaramy się przybliżyć instytucję działu spadku.
  Jeśli jednak interesuje Cię stwierdzenie nabycia spadku, przeczytaj nasz artykuł – Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd

  Czym jest dział spadku?

           

  Dział spadku jest pewnego rodzaju formą instytucji zapewniającej spadkobiercom możliwości podziału „wspólnego” majątku. Doprowadza
  on do podzielenia pomiędzy spadkobierców rzeczy oraz praw, umożliwiając tym samym powzięcie danej rzeczy lub prawa na własność.
  Jeżeli spadkobiercy nie zdecydują się na dokonanie działu spadku, wówczas cały spadek po zmarłym jest jedną częścią wspólną każdego z uprawionego do tego spadku.

  Przykład: Spadek po zmarłym Adamie, na podstawie testamentu odziedziczyli jego syn Marcin i Jurek oraz córka Kasia. Pan Adam w testamencie zapisał mieszkanie o wartości 150 tysięcy złotych oraz kwotę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych. Każde z dzieci dziedziczy 1/3 całości spadku. Czyli 1/3 mieszkania i 1/3 kwoty pieniężnej. Ułamek ten wynika z wydanego przez sąd stwierdzenia nabycia spadku. Oznacza to, że każde z nich może korzystać z tego mieszkania i nie może go sprzedać bez zgody rodzeństwa. A pieniędzmi z konta bankowego nie może zarządzać żadne z rodzeństwa bez zgody pozostałych. Marcin, Jurek oraz Kasia postanowili podzielić między siebie spadek. Ustalili, że Kasia dziedziczy mieszkanie. Natomiast Marcin i Jurek mają podzielić się pozostawioną kwotą pieniężną w równych częściach, czyli po 150 tys. złotych. Ze swoimi postawieniami udali się do notariusza, gdzie spisali umowę dotyczącą działu spadku.

  Brak obowiązku i terminu na dokonanie działu spadku

  Dokonanie działu spadku jest nieobowiązkowe. Spadkobiercy więc mogą, ale nie muszą dokonywać działu spadku. Ważne jest jednak, że z chwilą otwarcia spadku stają się jego spadkobiercami, a więc odpowiadają za dany spadek. Choć każdy z nich ma w jakiejś części do niego prawo (zgodnie
  ze stwierdzeniem nabycia spadku) to każdy z uprawnionych jest odpowiedzialny za ponoszenie kosztów z nim związanych, np. do opłaty ubezpieczenia samochodowego (jeżeli częścią spadku jest samochód).
  Termin, w jakim musi zostać podjęta decyzja o dokonaniu działu spadku, nie jest określony.

  Żeby móc mówić o możliwości dokonania działu spadku, w pierwszej kolejności należy uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Jeśli spadkobiercy posiadają takowe postanowienie sądowe, czy poświadczenie notarialne mogą dokonać działu spadku poprzez:

  • zawarcie umowy między sobą, tzw. sposób umowny. Jest to możliwe, kiedy uprawnieni do spadku są w stanie dogadać się co do rzeczy i praw należących do każdego z nich
  • w drodze postępowania sądowego. Spadkobiercy w tym przypadku nie są zgodni, a więc to sąd na podstawie wniesionego wniosku o dokonanie działu spadku, zdecyduje o podziale i wartości spadku dla każdego ze spadkobiorców.

  Wniosek o dokonanie działu spadku

  Wniosek o dokonanie działu spadku wnieść mogą zarówno spadkobiercy, jak i wierzyciele, np. bank. Musi on zawierać określone elementy:

  • załącznik postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza
  • wskazanie majątku, który ma zostać podzielony
  • określenie stanowiska wnioskodawcy oraz innych spadkobierców.

  Sąd w przypadku, w którym do majątku wchodzi nieruchomość, żąda dowodu potwierdzającego, że nieruchomość należała do spadkodawcy. Sporządzony wniosek składa się do sądu spadku ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy bądź do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy w całości lub części. Istnieje też możliwość rozpoznania sprawy przez sąd rejonowy znajdujący się w miejscu zamieszkania spadkobierców albo w miejscu, gdzie znajduje się część lub całość majątku.  

             Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dziale spadku albo potrzebujesz pomocy przy dokonaniu działu spadku, skontaktuj się z naszą kancelarią. Oferujemy rzetelną pomoc. 

  Zobacz także:
  Spadek po rodzicach
  Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd
  Zachowek


   

  Arkadiusz Słupek

  Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.