ZAKRES USŁUG

Mediacje

Kancelaria Adwokacka ZSH dąży do rozwiązania problemów w jak najodpowiedniejszy sposób dla każdego Klienta, nie zawsze kierując sprawę na drogę sądową. Dlatego do naszego zespołu należy doświadczony i profesjonalny mediator, który pomaga w wypracowaniu kompromisu pomiędzy zwaśnionymi stronami. 

Jeśli, ktoś uważa, że jest w stanie dojść do porozumienia z drugą osobą, może skorzystać z pomocy mediatora. Mediator to osoba godna zaufania, nieopowiadająca się po którejś ze stron, będąca osobą neutralną w sporze przy wypracowywaniu porozumienia. Pomaga w rozwiązaniu konfliktów za pomocą łagodzenia napięć w trakcie mediacji przy negocjowaniu warunków dotyczących danej sprawy, ale również ułatwia rozmowę stronom, dzięki zadawanym pytaniom. 

Sama zaś mediacja ma za zadanie rozwiązać spór stron, które wyrażają chęć dojścia do porozumienia za sprawa rozmowy, a nie sprawy sądowej.  

Kancelaria ZSH oferuje pomoc zarówno w mediacjach sądowych, jak i pozasądowych.

Mediację sądowe to rodzaj mediacji, do których skłócone strony kieruje sam sąd. Mediację sądowe wykonywane są w określonym czasie, po czym mediator kieruje do sądu protokół z przeprowadzonej mediacji. W razie podpisania ugody (dojścia do porozumienia stron) mediator ma również w obowiązku przekazać ją do sądu. Po uprawomocnieniu się takowej ugody postępowania sądowe zostaje zakończone. 

Jeśli chodzi o mediacje pozasądową, różni się ona głównie od mediacji sądowej tym, iż sprawę dotyczącą mediacji nie wnosi się do sądu. Poza tym mediatora w tej formie mediacji wybierają same strony, a nie sąd. Jeśli doszło do takiej mediacji, a w wyniku niej podpisano ugodę pozasądową, sąd właściwy miejscowo przeprowadza postępowanie na wniosek stron w celu zatwierdzenia tej ugody. 

ARTYKUŁY

Dowiedz się więcej

Rozwód – od czego zacząć?

Zanim podejmiesz decyzję o rozwodzie, ważne jest, abyś dokładnie przeanalizował/a swoją sytuację małżeńską. Decyzja o...

Art. 9811 Kodeks Cywilny – Zapis windykacyjny  

           Zapis windykacyjny powinien kojarzyć ci się z prawem spadkowym,a dokładniej z samym testamentem, który...

Dziedziczenie na podstawie testamentu

Twój najbliższy pozostawił testament i ustanowił Cię w nim jako spadkobiercę? A może chcesz sporządzić...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: