Podjęcie przez sąd postępowania karnego warunkowo umorzonego?

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego daje możliwość sprawcy uniknięcia postępowania karnego. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego możesz przeczytać tutaj – Czy istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego?

Jak sama nazwa wskazuje, warunkowe umorzenie postępowania karnego jest w pewnym sensie „próbą”, udzieloną pod warunkiem odpowiedniego sprawowani się osoby wnioskującej o warunkowe umorzenie. To od sprawcy zależy czy przejdzie tę próbę i sąd utrzyma w mocy warunkowe umorzenie postępowania karnego, czy też nie dostosuje się do postanowień sądu. W przypadku uchylania się od nałożonych obowiązków sprawcy, sąd może wszcząć postępowanie karne warunkowo umorzonego.

Kiedy sąd musi podjąć postępowanie warunkowo umorzone?

Sąd nie ma innego wyjścia i jest obowiązany do wszczęcia warunkowego umorzenia postępowania w sytuacji, kiedy osoba poddana warunkowemu umorzeniu w okresie próby dopuściła się przestępstwa. Uwaga! Musi to być przestępstwo umyślne. W takim wypadku osoba musi zostać skazana prawomocnym wyrokiem sądu za to przestępstwo. Co istotne, nie ma znaczenia czy nowo popełnione przestępstwo jest takie same, czy inne niż to, wobec którego sąd wydał zgodę na warunkowe umorzenie postępowania.

Skazanie nowo popełnionego przestępstwa, a dokładnie uprawomocnienie się wyroku może nastąpić zarówno w czasie okresu próbnego, jak i w czasie okresu przejściowego. W razie jego wystąpienia sąd musi podjąć postępowanie warunkowo umorzone.

Kiedy sąd może, ale nie musi podejmować postępowania warunkowo umorzonego?

Fakultatywne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego następuje w trzech przypadkach:

  1. kiedy sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny. Łamie ustanowione normy prawne w jakikolwiek sposób. Nie jest ważne czy jest to przestępstwo umyślnie, czy nie umyślne, czy np. uchyla się od obowiązku alimentacyjnego
  2. gdy sprawca celowo uchyla się od obowiązków nałożonych na niego w postanowieniu o warunkowym umorzeniu postępowania, np. nie przeprosił pokrzywdzonego, nie uczęszcza na terapię, uchyla się od dozoru
  3. kiedy sprawca pomiędzy wydanym wyrokiem o warunkowym umorzeniu postępowania, a okresem próby (rozpoczyna się od momentu uprawomocnienia się wyroku) dopuści się rażącego naruszenia prawa.

Podsumowując, popełnione czyny naruszające prawo przez sprawcę muszą zostać popełnione w okresie od wydania wyroku do okresu próby, w czasie okresu próby lub w okresie przejściowym. Okoliczności, które miały miejsce wcześniej, nie mają wpływu na podjęcie postępowania warunkowo umorzonego.

Potrzebujesz pomocy albo masz jakieś pytania związane zarówno z podjęciem postępowania warunkowo umorzonego, jak i innymi sprawami, skontaktuj się naszą kancelarią. Oferujemy profesjonalną pomoc.

Zobacz także:
Czy istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego?
Przesłuchanie podejrzanego – jak wygląda?

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *