Podział majątku przed rozwodem

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Podział majątku kojarzy Ci się z rozwodem? A co powiesz na podział majątku przed rozwodem? Czy taka forma podziału majątku jest możliwa? Według polskiego prawa do podziału majątku może dojść przed rozwodem, w trakcie rozwodu lub po zakończonym postępowaniu rozwodowym. W tym artykule objaśnimy Ci, jak wygląda podział majątku przed rozwodem.

Podział majątku przed rozwodem

          Zazwyczaj małżonkowie decydujący się na rozwiązanie swojego małżeństwa wnoszą pozew o rozwód. Następnie po zakończonym rozwodzie zajmują się podziałem swojego wspólnego majątku. Jeśli zainteresowałeś się tym artykułem, zapewne chcesz dowiedzieć się, jak znacznie szybciej podzielić swój majątek, czyli dokonać podziału już przed samym rozwodem. Przeczytaj do końca, a dowiesz się wszystkich najistotniejszych kwestii dotyczących podziału majątku przed rozwodem.

Jak podzielić majątek wspólny przed rozwodem?

          Na samym początku należy zaznaczyć, iż podział majątku przed rozwodem niczym nie różni się od tego po otrzymaniu rozwodu. Rozwiązanie Twojego małżeństwa przez sąd nie jest wyznacznikiem do podzielenia majątku wspólnego małżonków, warunkiem do podziału majątku wspólnego jest jedynie, ustanie wspólności majątkowej.

Zastanawiasz się zapewne, czym jest ta wspólność majątkowa?

Wraz z małżeństwem między Tobą a Twoim małżonkiem powstaje tzw. wspólność majątkowa inaczej wspólność ustawowa, która obejmuje składniki majątkowe oraz przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków wspólnie lub przez jednego z małżonków. Jeśli między Tobą a Twoim małżonkiem przestanie istnieć wspólność majątkowa, będziesz mógł dokonać podziału majątku wspólnego. Zazwyczaj wspólność majątkowa ustaje wskutek rozwodu, ale możesz również dokonać jej w inny sposób jeszcze przed rozwodem.

Jak doprowadzić do wygaśnięcia wspólności majątkowej, a następnie podzielić majątek wspólny?

          Aby między Tobą a Twoim małżonkiem wygasła wspólność majątkową musisz podjąć jeden z dwóch kroków, które są niezbędne do przeprowadzenia podziału majątku.

Wspólność majątkowa może ustać poprzez:

– spisanie z drugim małżonkiem umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej u notariusza

– wniesienie pozwu do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Masz do wyboru 2 wyjścia albo zawarcie umowy majątkowej u notariusza (zazwyczaj dochodzi do niej w sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni co do kwestii ustania ich wspólności majątkowej) albo poprzez wniesienie pozwu do sądu. Jeśli dokonałeś już wyboru i podpisałeś z małżonkiem odpowiednią umowę u notariusza albo otrzymałeś właśnie postanowienia z sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, możesz przystąpić do podziału majątku wspólnego.

Uwaga! Jeśli zdecydowaliście się wraz z małżonkiem zawrzeć u notariusza umowę o ustanowienie rozdzielności majątkowej, notariusz może w jednym akcie również dokonać podziału waszego majątku.

Podział majątku u notariusza a w sądzie

          Należy zaznaczyć, iż jak już wspomniano podziału majątku u notariusza, co do zasady dokonać mogą małżonkowie, który są zgodni co do składu majątku wspólnego oraz jego wartości. Z doświadczenia wiemy, iż na tym tle mogą występować konflikty między małżonkami.

Możecie oczywiście, ze sobą rozmawiać i szukać kompromisu lub po prostu skorzystać z dodatkowej usługi świadczonej przez rzeczoznawcę, kiedy bardzo zależy wam na podziale majątku przez notariusza. Jednak pamiętaj wydanie opinii przez rzeczoznawcę, zawsze wiązać będzie się z dodatkowymi kosztami, a na samym końcu któraś ze stron może w dalszym ciągu wyrazić swoje niezadowolenie.

          W sytuacji, kiedy nie możesz porozumieć się ze swoim drugim małżonkiem, co do kwestii podziału majątku, pozostaje ci sądowy podział majątku wspólnego. Warto mieć na uwadze, iż sądowy podział majątku trwa znacznie dłużej niż ten dokonany u notariusza. Dlaczego tak się dzieje?

Po pierwsze w sprawach dot. podziału majątku zostaje powołany biegły celem wydania opinii ustalającej wartość przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego. Zdarza się też tak, że biegłych jest dwóch czy trzech, a czas trwania postępowania o podział majątku znacznie się wydłuża, nie wspominając o kosztach ponoszonych na coraz to kolejnych biegłych.

Po drugie Ty i Twój małżonek jako strony postępowania o podział majątku macie prawo zgłaszać żądania o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, a sąd jest zobowiązany do ustalenia składu majątku wspólnego.

Na samym końcu powinieneś być świadomy, iż po wydaniu postanowienia przez sąd każda ze stron może złożyć apelację od wydanego postanowienia.

          Jeśli zastanawiasz się nad podziałem majątku wspólnego przed rozwodem i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy Ci profesjonalnej porady prawnej i pomożemy rozwiązać Twoje problemy.

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *