Polityka prywatności

Administratorem danych jest SH Kancelaria Prawna znajdująca się pod adresem głównej siedziby ul. Teofila Niecia 3/5, 35-233 Rzeszów, NIP:
5170422984 REGON: 521147783

Kontakt: kontakt@shkancelaria.pl lub pod nr tel. +48 512 165 165 

Dane osobowe 

SH Kancelaria Prawna mając na względzie bezpieczeństwo i ważny interes użytkowników strony internetowej kancelarii zapewnia poufność i nieudostępniane danych osobowych użytkowników. 

Dane osobowe chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa. Natomiast przechowywanie ich prowadzone jest za pomocą szyfrowanych kodów serwerowych. Dane osobowe udostępniane są za pomocą formularza kontaktowego, który użytkownik wypełnił dobrowolnie i dokonał wyrażenia zgody na ich udostępnienie za pomocą odpowiedniego pola zatwierdzającego. Dane są poufne, a wgląd do ich treści mają wyłącznie osoby uprawione, a także użytkownicy zamieszczający swoje dane ze względu na możliwość, ich sprostowania lub żądania usunięcia przekazanych w taki sposób danych. SH Kancelaria Prawna zastrzega sobie prawo do możliwości udostępnia danych organom upoważnionym na podstawie prawa do wglądu do tych danych. 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia interesów strony, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: podanego imienia i nazwiska użytkownika, jego adresu e-mail czy numeru telefonu. 

Pliki cookies

W celu oferowaniu usług prawniczych na najwyższym poziomie w ramach strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeśli zdecydujesz się na zaakceptowanie plików cookies, będą one wykorzystywane do uzyskiwania pomiarów i analiz posługiwania się stroną internetową, oraz do celów marketingowych. Dzięki wykorzystywaniu plików cookies jesteśmy wstanie śledzić Twoją aktywność na stronie , a tym samym dostosować ją do Twoich potrzeb, aby posługiwanie się nią było znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych. Zmiany plików cookies możesz dokonać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia są dla Ciebie właściwe wyraź zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu w wybranym przez Ciebie zakresie klikając przycisk „Zapisz ustawienia”.