ZAKRES USŁUG

Prawo cywilne

Klienci zwracający się głównie o pomoc do naszej kancelarii, przychodzą z problemami dotyczącymi prawa cywilnego. Pierwszym krokiem, jaki podejmuje Kancelaria SH, jest dokładna analiza każdej sprawy oraz sumienne i zrozumiałe wytłumaczenie każdemu klientowi na czym polega jego problem i jak go rozwiązać. Prawo Cywilne jest gałęzią prawa, która dotyczy wszystkich dziedzin życia społecznego. Zazwyczaj mamy z nim do czynienia codziennie, począwszy od robienia zakupów po rozwód, aż po sprawy związane z uzyskanie prawa do pozostawionego spadku czy eksmisję. 

Na względzie należy mieć, że sprawy z zakresu prawa cywilnego można przeprowadzić w sposób polubowny – przed sądowy czy też w ostateczności sądowy. Zarówno w procesie przed sądowym, jak i sądowym nasz zespół prawników zapewnia rzetelne wsparcie i doradztwo.

Zajmujemy się:

Sporządzaniem i opiniowaniem umów

Dbamy o zabezpieczenie interesów stron podpisujących umowę, wystrzygając się niekorzystnych zapisów umowy oraz dostrzegamy błędy zawieranych kontraktów.

Sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych

Chronimy dobra osobiste naszych klientów oraz oferujemy pomoc osobą, które dopuściły się naruszenia takich dóbr.

Sprawami o eksmisję

Rozwiązujemy problemy z niechcianymi lokatorami, dążąc do eksmisji, z drugiej zaś strony dochodzimy praw osób, wobec których wystosowano powództwo o nieuzasadnioną eksmisję.

Podziałem majątku

Już w czasie trwania procesu rozwodowego, dążymy do ustanowienia kontaktów z  dzieckiem celem zaspokojenia potrzeb dziecka i utrzymania jego więzi z najbliższymi.

Sprawami o zasiedzenie

Świadczymy fachową pomoc w kwestiach związanych zarówno z zasiedzeniem nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych.

Sprawami o zapłatę

Dążymy do uzyskania świadczeń pieniężnych od wierzycieli, jak i szukamy rozwiązania dla niesłusznego wezwania do zapłaty.

Służebnością drogi koniecznej

Dbamy o uzyskanie dostępu do drogi publicznej nieruchomością, którym to uniemożliwiono. Dodatkowo oferujemy pomoc prawną przy formalnościach związanych ze zmianą nieodpowiedniej drogi, przynależącej do nieruchomości.

Zniesieniem współwłasności

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu procedury zniesienia współwłasności. Dbamy o podzielenie rzeczy zwanych niepodzielnymi, należącymi w przedmiocie współwłasności do wszystkich współwłaścicieli.

Nakazem zapłaty

Dbamy o dopięcie wszystkich formalności związanych z nakazem zapłaty, sporządzamy sprzeciw od otrzymanego nakazu zapłaty czy pomagamy uniknąć egzekucji komorniczej.

Pomoc w sprawach cywilnych

Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu prawa cywilnego i oczekujesz wyczerpujących odpowiedzi na Twoje pytania, skontaktuj się z naszą kancelarią.

ARTYKUŁY

Dowiedz się więcej

Rozwód – od czego zacząć?

Zanim podejmiesz decyzję o rozwodzie, ważne jest, abyś dokładnie przeanalizował/a swoją sytuację małżeńską. Decyzja o...

Art. 9811 Kodeks Cywilny – Zapis windykacyjny  

           Zapis windykacyjny powinien kojarzyć ci się z prawem spadkowym,a dokładniej z samym testamentem, który...

Dziedziczenie na podstawie testamentu

Twój najbliższy pozostawił testament i ustanowił Cię w nim jako spadkobiercę? A może chcesz sporządzić...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: