PRAWO Karne

Wyrok nakazowy

Dostałeś list polecony, otwierasz go i wyjmujesz z niego wyrok nakazowy, w którym zostałeś oskarżony. Zastanawiasz się zapewne jak to możliwe, że sąd wydał wyrok, przecież nie byłeś na żadnej rozprawie. A może coś Ci umknęło, nie dostałeś wezwania na rozprawę, nic bardziej mylnego. Na samym początku poczekaj, aż Twoje emocję opadną i poszukaj pomocy. Wyrok nakazowy to nie ostateczność, dlatego Kancelaria Adwokacka ZSH oferuje profesjonalną pomoc w przedmiocie prawa karnego – w tym wyroku nakazowego. Jeśli chcesz, żeby Twoją sprawą zajęli się specjaliści, powierz ją nam, a zadbamy o satysfakcjonujące Cię zakończenie sprawy. 

Czym jest wyrok nakazowy?

Wyrok nakazowy jest wyrokiem, który zapada na posiedzeniu bez udziału stron, a więc sąd nie jest w obowiązku wezwać Cię na to posiedzenie. Sąd wydaje wyrok nakazowy tylko w sprawach o niższym ciężarze gatunkowym, opierając się jedynie na dowodach zgromadzonych w postępowaniu przygotowawczym.

Kiedy Sąd wyda wyrok nakazowy?

Sąd ma prawo do nierozpoczynania postępowania procesowego, a jedynie rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu w sytuacji, gdy rozpoznawane sprawy nie są poważne i nie podlegają wysokiej karze. Również wtedy, gdy okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

To, co najbardziej istotne w postępowaniu nakazowym, to to, iż wyrokiem nakazowym można orzec tylko kare ograniczenia wolności lub grzywnę. A więc nie taki straszny ten wyrok nakazowy, ale jak wiadomo i te kary mogą spędzać Ci sen z powiek.

Co zatem zrobić w sytuacji otrzymania wyroku nakazowego? Po pierwsze zastanów się, co możesz zrobić w takim wypadku. Odpal telefon bądź komputer i wpisz w przeglądarkę internetową „Wyrok nakazowy”, znajdziesz mnóstwo podpowiedzi jak poradzić sobie w tej sytuacji. Nasz zespół adwokatów, wiedząc, że pierwszym źródłem szukania informacji jest Internet, postanowił stworzyć profesjonalnego bloga prawniczego, na którym się właśnie znajdujesz. Wyjaśniamy w nim wszystkie aspekty prawnicze oraz radzimy jak poradzić sobie w kryzysowej sytuacji.

Wracając do pytania, odpowiadamy na nie jasno i konkretnie. Masz dwie opcję. Po pierwsze możesz wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego. Po drugie możesz nic nie robić. Skutkuje to pozostawieniem wyroku bez wzruszenia, a co za tym idzie uprawomocnienia się go.

Pamiętaj! Zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzony może wnieść zaskarżenie od wyroku nakazowego. Dlatego, jeśli pokrzywdzony nie zgadza się na wydany wyrok nakazowy, również nie musi pozostawać bierny i może szukać wyjścia z tej sytuacji.

Jeśli zatem jesteś pokrzywdzonym lub oskarżonym w przedmiocie wydanego wyroku nakazowego, a nie zgadzasz się z nim, skontaktuj się z naszą kancelarią. Przeanalizujemy Twoją sprawę, znajdziemy rozwiązanie i zrobimy wszystko, aby zmienić wyrok nakazowy na Twoją korzyść.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Wyrok nakazowy nie różni się zbytnio od zwykłego wyroku. Jego jedną różnicą jest to, iż Sąd wydaje go na posiedzeniu bez udziału stron. Wydanie wyroku nakazowego nie poprzedza więc rozprawa sądowa.

Zarówno oskarżonemu, jak i oskarżycielowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego do sądu, który wydał wyrok w terminie zawitym 7 dni od dnia otrzymania wyroku.

Po otrzymaniu wyroku nakazowego można wnieść sprzeciw od wydanego wyroku lub pozostać biernym w tym przedmiocie, czyli nie robić nic, a wydany wyrok ulegnie uprawomocnieniu się.

Sąd w wyroku nakazowym może orzec karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.

Tak, wyrok nakazowy jest widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyrok nakazowy jest wyrokiem skazującym, a więc podlega ujawnieniu.

Wyrok nakazowy, czyli grzywnę i koszty postępowania można opłacić za pomocą przelewu na rachunek sądu lub dokonać płatności w kasie sądu.

Jeżeli nikt nie odwoła się od wyroku nakazowego i zostanie on utrzymany, sąd wezwie do zapłaty grzywny w terminie 30 dni.

Wyrok nakazowy traci moc w przypadku wniesienia na niego sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu powoduje, iż wyrok nakazowy traci moc, a sprawa zostaje ponownie rozstrzygnięta.

Jeżeli wniesiono sprzeciw od wyroku nakazowego, to wyrok nakazowy traci moc, a sprawa rozstrzygana jest powtórnie na zasadach ogólnych.

Wyrok nakazowy wydany przez sąd I instancji staje się prawomocny wraz z upłynięciem 7 dni od daty jego wydania. Chyba że strona w tym czasie złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia, wówczas uprawomocnienie nastąpi w późniejszym terminie.

Wyrok nakazowy doręcza się oskarżycielowi i pokrzywdzonemu. Natomiast oskarżonemu i jego obrońcy dostarcza się wyrok nakazowy wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis wyroku nakazowego doręcza się również prokuratorowi.

Wyegzekwować wyrok nakazowy można poprzez wniesienie do sądu, który wydał wspomniany wyrok, wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Po nadaniu takiej klauzuli można udać się z wyrokiem do komornika, który na jego podstawie rozpocznie działania egzekucyjne.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszamy do naszej kancelarii lub kontaktu przez maila, telefon lub formularz kontaktowy na dole strony.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z wyrokiem nakazowym

Art. 207 Kodeks Karny – Znęcanie się

Znęcanie się psychiczne i fizyczne (bo takie dwie formy wyróżniają przepisy prawa) jest dla pokrzywdzonych...

Art. 387 Kodeks Karny – Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze, wydawać się może pewnego rodzaju rezygnacją z walki o uniknięcie kary....

SH Kancelaria Prawna, Prawnik Rzeszów, Prawnik Nowy Sącz

Apelacja

Niejednokrotnie bywa, że wydany wyrok przez sąd w I instancji nie jest satysfakcjonujący dla naszych...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: