ZAKRES USŁUG

Prawo Rodzinne

Kancelaria Adwokacka ZSH rozwiązuję sprawy zarówno te trudne, jak i te, które wymagają mniejszego nakładu. Każda sprawa rodzinna jest dla nas ważna. Nie segregujemy spraw ważnych i ważniejszych. Dokładamy wszelkich starań, aby zaspokoić żądania klientów.

Z zakresu prawa rodzinnego rozwiązujemy takie sprawy jak:

Rozwód

Staramy się przeprowadzić sprawę rozwodową w jak najkrótszym czasie, mając na uwadze dobro dzieci zarówno w czasie trwania sprawy rozwodowej, jak i po jej zakończeniu, walcząc o satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sprawy dla naszych klientów.

Podział majątku

Dbamy o uzyskanie sprawiedliwego majątku po rozwodzie zapewniającego naszym klientom możliwość rozpoczęcia nowego życia.

Alimenty

Dążymy do ustalenia żądanej kwoty świadczenia alimentacyjnego przez klienta, mając na uwadze potrzeby ubiegającego się, jak i możliwości dochodowe zobowiązanego.

Kontakty z dzieckiem

Już w czasie trwania procesu rozwodowego, dążymy do ustanowienia kontaktów z  dzieckiem celem zaspokojenia potrzeb dziecka i utrzymania jego więzi z najbliższymi.

Władza rodzicielska

Zapewniamy uzyskanie pełnej lub większej części władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, dbając o pozytywny wpływ na życie dziecka.

Inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Oferujemy pomoc i kompleksową obsługę w każdej sprawię, należącą do  dziedziny prawa rodzinnego.

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Dbamy o wyraźnie określone miejsce zamieszkania małoletniego dziecka, kierując się dobrem i potrzebami małoletniego.

Kancelaria Adwokacka ZSH działając na obszarze województwa podkarpackiego oraz  małopolskiego oferujemy profesjonalne obsługi z zakresu prawa rodzinnego.

Nasz wykwalifikowany zespół adwokatów dba o prowadzenie spraw rodzinnych w jak najlepszy sposób. Dbając o komfort klienta i jego potrzeby. Doświadczenie oraz zdobyta wiedza z zakresu prawa rodzinnego pozwala na przeprowadzenie spraw rodzinnych z pełnym profesjonalizmem i  zaangażowaniem.

Sprawy rodzinne należą do spraw delikatnych, w których naszym klientom towarzyszą wielkie emocję. Dlatego, specjalizując się w prawie rodzinnym, zachowujemy obiektywne spojrzenie na daną sprawę, ukierunkowując klienta na właściwą drogę.

Nasi adwokaci pomagają w rozwiązaniu spraw rodzinnych, wykazując zrozumienie i  empatię. Wiemy, że klienci oczekują od nas poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości zaufania. Stawiamy, więc na dobro klientów. Przestrzegając tajemnicy zawodowej, budujemy więź z  klientem, pozwalając poczuć się swobodnie przy każdej rozmowie, a także wspieramy klienta na każdym etapie postępowania.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Pozew rozwodowy zawsze wnosi się do sądu okręgowego. Znajduje się on w obszarze ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli małżonkowie nie mieszkali razem, żadne z nich nie mieszka w dawnym miejscu zamieszkania lub jego okręgu, wówczas pozew wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Kiedy nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego, pozew wnosi się do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Tak, w sprawie o rozwód można orzec alimenty na małoletnie dziecko. Sąd zobowiązany jest do zasądzenia alimentów i ustalenia wysokości kwoty alimentów na rzecz małoletniego dziecka przy sprawie o rozwód.

Tak, wniosek o zasądzenie alimentów na małżonka można wnieść w pozwie o rozwód lub też w toku procesu rozwodowego. Alimenty na małżonka przysługują zarówno w rozwodzie z orzeczeniem o winie, jak i w rozwodzie bez orzekania o winie. 

Alimenty na dziecko można uzyskać już w trakcie trwania procesu rozwodowego. Możliwe jest to poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów. 

Czas trwania rozwodu jest indywidualny dla każdej sprawy. Trwanie procesu rozwodowego uzależnione jest od stanowiska małżonków. Jeśli małżonkowie są zgodni np. co do formy rozwodu, proces rozwodowy ulegnie znacznemu skróceniu. Z drugiej strony, kiedy jeden z małżonków chce rozwieść się z winy drugiego małżonka, będzie musiał udowodnić jego winę. Wówczas przesłuchanie świadków, zebranie dowodów i zapoznanie się z nimi przez sąd będzie prowadziło do przedłużenia całego procesu rozwodowego. 

Nie można jednoznacznie określić ile kosztuje rozwód. Można natomiast wskazać, iż opłata sądowa od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych. Jeśli wnoszący pozew chce dołączyć do niego np. wniosek o podział majątku musi liczyć się z dodatkową opłatą sądową wynoszącą 300 zł w przypadku zgodnego podziału majątku lub 1000 złotych w sytuacji, gdy małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku. Występuje między nimi spór o podział majątku.

Tak, wniesienie wniosku o zwolnienie z opłat sądowych jest możliwe zarówno przy okazji kierowania pierwszego pisma procesowego do sądu, jak i na późniejszym etapie postępowania.

Jeśli chcesz, aby sąd zwolnił Cię z opłat sądowych musisz wykazać, iż poniesienie kosztów sądowych negatywnie wpłynie na Twoją sytuację finansową i rodzinną. Dokładniej tłumacząc, należy udowodnić, że nie stać Cię na poniesienie tych kosztów. 

Wynagrodzenie prawnika/adwokata ustalane jest indywidualnie z każdym klientem. To od rodzaju powierzonej sprawy oraz poświęconego czasu prawnika czy adwokata na jej rozwiązanie zależy jego wynagrodzenie. 

Główną przesłanką do rozwiązania małżeństwa jest trwałe zerwanie pomiędzy małżonkami więzi:

  • duchowej (np. wygaśnięcie uczuć między małżonkami), 
  • fizycznej (np. pomiędzy małżonkami wygasły relacje intymne, nie istnieje pożycie małżeńskie)
  • gospodarczej (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego np. nie rozdysponowywanie wspólnie środkami zgromadzonymi na koncie bankowym czy nie płacenie wspólnych rachunków).

Jeżeli małżonkowie wyrażają zgodne stanowisko co do rozwiązania małżeństwa. Nie istnieje między nimi np. spór o podział majątku, ustalenie władzy rodzicielskiej (w przypadku posiadania małoletnich dzieci) czy ustalenie pobytu dziecka, uzyskanie rozwodu możliwe jest już na pierwszej rozprawie. 

Różnice między separacją, a rozwodem są nie duże ale znaczące. Małżonkowie decydujący się na separację, wciąż pozostają w związku małżeńskim. Jest on tylko w pewnym sensie zawieszony. Na separacje decydują się osoby, które widzą możliwość uratowania małżeństwa lub chcą zabezpieczyć wspólny majątek przed małżonkiem, który trwoni go poprzez uzyskanie podziału majątku. Natomiast rozwód rozwiązuje więzi małżeńskie, a małżeństwo takie przestaje istnieć. Małżonkowie starający się o rozwód nie widzą szans na uratowanie ich małżeństwa. 

W sytuacji braku zgody drugiego małżonka, rozwód jest nadal możliwy. Należy wówczas udowodnić, iż między małżonkami nastąpiło trwałe zerwanie więzi małżeńskich, a odbudowanie ich jest niemożliwe. Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie, kiedy obwiniony małżonek nie zgadza się na obarczenie go winą, obowiązkowe jest przedstawienie dowodów, że rzeczywiście jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego.

Tak, ustalenie kontaktów z dzieckiem możliwe jest już w czasie trwania procesu rozwodowego. Wystarczy złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Nie trzeba wówczas czekać do zakończenia procesu rozwodowego. 

Sąd może w procesie rozwodowym ograniczyć władze rodzicielską. Wystarczy do pozwu rozwodowego dołączyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na tym, że małżonkowie decydują wspólnie tylko o niektórych sprawach dotyczących dziecka np. gdy władza rodzicielska została ograniczona ojcu dziecka, wówczas niektóre decyzje np. wybór przedszkola, matka dziecka może podejmować sama. Natomiast gdy matka chce wyjechać na zagraniczne wakacje z dzieckiem poza strefę Schengen, będzie musiała uzyskać zgodę ojca dziecka na wyrobienie paszportu i wyjazdu z dzieckiem. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza utratę możliwości decydowania o losie dziecka, poprzez utratę praw do dziecka. Nie pozbawia to jednak obowiązków, rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej np. do płacenia alimentów czy możliwości kontaktowania się z dzieckiem. Rodzic, któremu odebrano władze rodzicielską wciąż  ma prawo do kontaktowania się z dzieckiem. 

Przepisy prawa przewidują trzy przyczyny, które prowadzą do pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  • nadużywanie władzy rodzicielskiej (np. stosowanie kar cielesnych względem dziecka)
  • zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich (np. uchylanie się od świadczenia alimentacyjnego czy porzucenie dziecka na dłuższy okres)
  • brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej na skutek jakichkolwiek przeszkód

Tak, w ramach sprawy o rozwód sąd może rozstrzygnąć kwestie podziału majątku. Natomiast tylko w sytuacji kiedy stanowisko małżonków co do podziału majątku jest zgodne. Oznacza to, że między małżonkami nie istnieje spór o majątek. 

Pomoc w sprawach rodzinnych

Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu prawa rodzinnego i oczekujesz wyczerpujących odpowiedzi na Twoje pytania, skontaktuj się z naszą kancelarią.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z prawem rodzinnym

Rozwód – od czego zacząć?

Zanim podejmiesz decyzję o rozwodzie, ważne jest, abyś dokładnie przeanalizował/a swoją sytuację małżeńską. Decyzja o...

Art. 57. § 1. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – Rozwód z orzeczeniem o winie

Ustawodawca przewidział sytuację ustania związku małżeńskiego, wyróżniając w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym kilka z form...

Wniosek o rozwód – Art. 56 Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Chcesz rozwieść się ze swoim małżonkiem i interesuje Cię wniosek o rozwód, a może właśnie...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: