PRAWO Rodzinne

Władza rodzicielska

Doświadczony zespół adwokatów Kancelarii ZSH specjalizujący się w prawie rodzinnym, do którego należy władza rodzicielska, oferuję swoją pomoc w sprawach związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, czy jej pozbawieniem. Jeśli więc chcesz wnieść wniosek o pozbawienie władzy lub ograniczenie władzy rodzicielskiej albo właśnie otrzymałeś pozew o pozbawieniu/ograniczeniu Ci władzy rodzicielskiej zapoznaj się z podstawowymi informacjami, jak postępować w zaistniałej sytuacji.

Bardzo często zdarza się, że po rozwodzie rodzice dziecka, starają się usilnie ograniczyć drugiemu z rodziców władzę rodzicielską, a co w najgorszym wypadku pozbawić jednego z nich całkowitych praw do dziecka. Niewykluczone jest, iż w pewnych wypadkach ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy jej pozbawienie jest kwestią obligatoryjną, np. jeden z rodziców nienależycie zajmuje się dzieckiem, nadużywa alkoholu, czy odsiaduje wyrok w więzieniu i z tej przyczyny nie może zająć się dzieckiem. Przyczyn prowadzących do ograniczenia czy pozbawienia władzy rodzicielskiej jest wiele, ale przede wszystkim należy tu patrzeć na dobro i prawidłowe rozwijanie się małoletniego.

Jeśli więc zdecydowałeś się na wniesienie wniosku o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, zapoznaj się z podstawowymi informacjami. Będą Ci one pomocną zarówno przy sporządzaniu wniosku, jak i dalszych czynności związanych z ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich.

Kiedy zostałeś pozbawiony praw rodzicielskich albo chcesz kogoś pozbawić praw rodzicielskich, korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest przede wszystkim pozbawieniem rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską, możliwości podejmowania niektórych decyzji związanych z małoletnim dzieckiem. Oznacza to, że jeżeli zostaną ograniczone Ci prawa rodzicielskie, nie będzie potrzebna Twoja zgoda np. na zmianę przedszkola przez Twoje dziecko. Czy zatem tracić możliwość decydowania o losie dziecka? Nie! Jak już wskazano, zostają ci ograniczone tylko niektóre prawa, a więc wciąż masz możliwość decydowania o życiu swojego dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe, gdy …

Zapewne zadajesz sobie pytanie, jakie dowody będą odpowiednie, aby skutecznie ograniczyć władzę rodzicielską. Odpowiadając powinieneś pamiętać, że dowody mogą być różne np. zeznania świadków, nagrania, filmy czy opnie biegłych, a co najważniejsze nie jest to zależne od tego, czy rodzicem, któremu chcesz ograniczyć władze rodzicielską jest matka, czy ojciec dziecka.

Ważne jest w tym przedmiocie tylko to, iż możliwe jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy np. jeden z rodziców posiada uzależnienia, cierpi na chorobę psychiczną, odbywa karę w więzieniu, nie interesuje się losem dziecka itp.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej tylko częściowo pozbawia rodzica, czy też rodziców dziecka decydowania o niektórych sprawach związanych z życiem dziecka. Natomiast pozbawienie władzy rodzicielskiej polega na utracie przez jednego z rodziców lub obojgu z nich zdecydowanego braku podejmowaniu jakichkolwiek decyzji i wyborów związanych z losem małoletniego dziecka.

Ważne jest, że jeżeli zostaną ci odebrane prawa rodzicielskie, wciąż będziesz mógł kontaktować się ze swoim dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy?

Do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść w sytuacji, kiedy jeden z rodziców lub oboje rodzice:

– nadużywają władzy rodzicielskiej

– zaniedbują obowiązki względem dziecka

– władza rodzicielska nie może być przez nich sprawowana ze względu na wystąpienie trwałej przeszkody.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej/pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie, pozbawienie praw do dziecka może złożyć każda osoba, która jest świadkiem krzywdy wyrządzonej dziecku np. policjant, członek rodziny, sąsiad, a przede wszystkim jeden z rodziców dziecka. Wniosek taki należy sporządzić, zawierając w nim obowiązkowe elementy. Jeżeli skorzystasz z pomocy profesjonalnego prawnika, to on sporządzi wymagalny wniosek i zajmie się wszystkimi formalnościami. Po sporządzeniu pisma należy je wnieść do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnika w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub pozbawienia władzy rodzicielskiej skontaktuj się z naszą kancelarią. Zapewnimy Ci profesjonalną obsługę prawną na każdym z etapów postępowania.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, które posiadają rodzice dziecka, celem sprawowania pieczy nad samą osobą małoletnią, czyli dzieckiem jak i jego majątkiem. Rodzice dziecka powinni zadbać o prawidłowy rozwój dziecka zarówno fizyczny, jak i duchowy. Władza rodzicielska przejawia się w szczególności wychowywaniem dziecka z poszanowaniem jego praw i godności.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Niezależnie czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, czy też nie są małżeństwem. Władza rodzicielska przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na tym, że małżonkowie decydują wspólnie tylko o niektórych sprawach dotyczących dziecka np. gdy władza rodzicielska została ograniczona ojcu dziecka, wówczas niektóre decyzje np. wybór przedszkola, matka dziecka może podejmować sama. Natomiast gdy matka chce wyjechać na zagraniczne wakacje z dzieckiem poza strefę Schengen, będzie musiała uzyskać zgodę ojca dziecka na wyrobienie paszportu i wyjazdu z dzieckiem.

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść w sytuacji, kiedy zachowanie i czyny rodzica lub obojgu rodziców zagrażają życiu lub zdrowiu dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może również nastąpić, gdy nie może być ona wykonywana na skutek poważnej przeszkody np. choroba rodzica, pobyt rodzica w więzieniu, zaginięcie rodzica itp. Można również spotkać się z sytuacją, kiedy władza rodzicielska zostaje ograniczona, ponieważ rodzic nie interesuje się dzieckiem.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza utratę możliwości decydowania o losie dziecka, poprzez utratę praw do dziecka. Nie pozbawia to jednak obowiązków, rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej np. do płacenia alimentów czy możliwości kontaktowania się z dzieckiem. Rodzic, któremu odebrano władze rodzicielską wciąż  ma prawo do kontaktowania się z dzieckiem.

Przepisy prawa przewidują trzy przyczyny, które prowadzą do pozbawienia władzy rodzicielskiej:

-nadużywanie władzy rodzicielskiej (np. stosowanie kar cielesnych względem dziecka)

-zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich (np. uchylanie się od świadczenia alimentacyjnego czy porzucenie dziecka na dłuższy okres)

-brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej na skutek jakichkolwiek przeszkód

Sąd może w procesie rozwodowym ograniczyć władze rodzicielską. Wystarczy do pozwu rozwodowego dołączyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

Sąd ograniczając władze rodzicielską nie pozbawia rodzica praw do swojego dziecka. Dlatego rodzic, któremu ograniczono władze rodzicielską wciąż ma prawo do współdecydowanie w istotnych sprawach dotyczących dziecka. Ma on np. wciąż prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka, ale nie decyduje np. o tym do jakiego przedszkola będzie chodziło jego dziecko.

Naturalne jest, że sąd prowadząc rozprawę w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej zada w jego mniemaniu ważne pytania dotyczące danej sprawy zarówno rodzicowi, któremu prawdopodobnie ograniczy władzę rodzicielską, jak i rodzicowi – wnioskodawcy. Sąd zazwyczaj pyta o problemy z uzależnieniem jednego z rodziców, problemy wychowawcze dziecka, sposób spędzania wolnego czasu z dzieckiem, stanu zdrowia rodziców itp.

Długość trwania sprawy o ograniczenie praw rodzicielskich nie jest ściśle określona. Oznacza to, że długość postępowania w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy. A także od tego czy rodzic, który tych praw ma być pozbawiony godzi się na to, czy za wszelką cenę nie chce do tego dopuścić.

Tak. Zarówno ojciec dziecka, jak i jego matka, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich maja prawo do kontaktu ze swoim dzieckiem. Odpowiadając więc, ojciec pozbawiony praw rodzicielskich może widywać dziecko. Chyba, że sąd postanowi inaczej.

Zarówno sprawa, a dokładnie wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich, jak i pozbawienie praw rodzicielskich podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

Matka i ojciec dziecka maja takie same prawa do swojego dziecka, czyli prawa te są równe. Ich nierówny podział może nastąpić w chwili sądowego postanowienia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, któregoś z rodziców dziecka.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszamy do naszej kancelarii lub kontaktu przez maila, telefon lub formularz kontaktowy na dole strony.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z władzą rodzicielską

Art. 133 Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Alimenty na dziecko i obowiązek alimentacyjny rodziców

Zapewne słyszałeś, że ktoś płaci alimenty na dziecko, ale nigdy nie interesowałeś się bliżej instytucją...

SH Kancelaria Prawna, Adwokat Rzeszów, Adwokat Nowy Sącz

Sposoby na rozwiązanie małżeństwa

Nie ma już szans na uratowanie małżeństwa. Każdy z małżonków chcę zakończyć swój związek małżeński,...

SH Kancelaria Prawna, Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Najbardziej znaną i kojarzoną formą alimentów, są te, które jedno z rodzicówprzekazuje drugiemu alimenty na rzecz...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: