Rozwód z orzeczeniem o winie

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się w sytuacji, gdy jeden
z małżonków chce dowieść, że druga strona ponosi odpowiedzialność za rozpad
ich małżeństwa. Rozwód z orzeczeniem o winie jest jedną ze skomplikowanych form
rozwodowych, gdyż bardzo często strona obwiniana nie godzi się z decyzją
współmałżonka. Jednak jeśli zdecydowałeś się na rozwód z orzeczeniem o winie bądź
zastanawiasz się nad podjęciem stosownych kroków w kierunku rozwodu, przeczytaj
ten artykuł. Pomoże Ci on zrozumieć podstawowe pojęcia związane z rozwodem
z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czym jest ?


Rozwód z orzeczeniem o winie jest jedną z form rozwiązania małżeństwa. Sąd
w trakcie prowadzenia postępowania tej formy rozwodowej musi ostatecznie
orzec o małżonków rozpadu małżeństwa. Musi nastąpić wówczas zerwanie więzi
duchowej, fizycznej i gospodarczej. Może też stwierdzić, że winę za rozpad ponosi
jeden z małżonków, oboje z małżonków, a nawet żaden z nich.

Jaki może być powód rozwodu z orzeczeniem o winie?

Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, należy pamiętać,
że rozstrzygnięcie sądowe będzie opierać się na zeznaniach samych małżonków,
bliskich, świadków, a co najważniejsze na materiale dowodowym. Przykładami
powodu, przez które małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie z orzeczeniem
o winie, są: zdrada, przemoc fizyczna bądź psychiczna, znęcanie się, alkoholizm,
agresja, opuszczenie małżonka, brak wzajemnej pomocy, marnotrawstwo majątku
czy też brak pomocy ze strony współmałżonka.

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny?

Nie dopuszczalny jest rozwód, kiedy żąda go małżonek ponoszący winę
za rozpad małżeństwa, a sam rozwód i jego skutki wywołałyby negatywny wpływ
na ważny interes drugiego małżonka, np. na pogorszenie stanu jego zdrowia
czy też pozbawienia go opieki współmałżonka.

Ile trwa sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie może zakończyć się na jednej rozprawie,
ale są to wyjątki. Zazwyczaj taki proces trwa od kilku do kilkunastu rozpraw. Zależne jest
to od potrzeby zgromadzenia materiału dowodowego (nagrań, zdjęć, korespondencji,
orzeczeń lekarskich itd.), zapoznania się z nim, przesłuchania świadków, przesłuchania
stron czy też niekiedy powołania biegłych. Istnieje wiele czynników wpływających
na przedłużenie toczącej się sprawy rozwodowej.

Alimenty przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Alimenty przyznawane są na rzecz dziecka lub byłego małżonka.
Jeśli interesuje Cię kwestia alimentów oraz to, komu przysługują, kiedy można się o nie
starać i przez jaki okres obowiązują, zapoznaj się z naszymi artykułami dotyczącymi
alimentów na małżonka – Alimenty na małżonka po rozwodzie oraz alimentów na dziecko – Alimenty na dziecko 

Będąc zaś w tematyce rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd w czasie sprawy
rozwodowej małżonków, którzy posiadają dzieci, rozstrzygnie również kwestie
alimentów na ich rzecz. Jeśli jednak chodzi o alimenty na byłego małżonka sąd
w tym przypadku może, ale nie musi poruszać tej kwestii. To w interesie małżonka
bowiem leży czy będzie ubiegać się o alimenty na rzecz siebie. Może to zrobić
w procesie rozwodowym, ale również w oddzielnym procesie dotyczącym samych
alimentów.

Podział majątku przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Podział majątku przy rozwodzie z orzeczeniem o winie występuje bardzo
często
, a to za sprawą chęci uzyskania większej części majątku przez stronę
nieponoszącą winy. Sąd jednak rozstrzygając kwestie majątku, nie będzie brał przy tym
pod uwagę przyczyny rozpadu małżeństwa np. zdrady. Natomiast kluczową kwestią
do podziału majątku będzie dla niego, np. rozwiązanie małżeństwa w rozwodzie
z orzeczeniem o winie, której przyczyną było trwonienie majątku przez obwinionego
małżonka.

Jeśli czytasz to zdanie, to znaczy, że dorwałeś do końca i zapoznałeś
się z informacjami odnośnie rozwodu z orzeczeniem o winie. W razie jakichkolwiek
wątpliwości zadzwoń do nas, a pomażemy Ci je rozwikłać.

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.