Sposoby na rozwiązanie małżeństwa

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.

Nie ma już szans na uratowanie małżeństwa. Każdy z małżonków chcę zakończyć swój związek małżeński,
ale nie wie, od czego zacząć? Ogrom formalności przeraża niejednego zainteresowanego.

Jak rozwieść się szybko i bez komplikacji? Jaki rodzaj rozwodu wybrać? Jak przede wszystkim wygląda sprawa rozwodowa? Na te oraz inne kwestie związane z rozwodem odpowiemy w tym artykule.

Kiedy można się rozwieść?

        Małżonkowie decydujący się na rozwiązanie małżeństwa powinni mieć świadomość, że aby sąd mógł zasądzić rozwód, muszą oni udowodnić, że nastąpiło między nimi zerwanie więzi duchowej, fizycznej
i gospodarczej.
Jeśli dzielicie razem wspólną sypialnię, dochodzi między wami do zbliżeń cielesnych
czy rozdysponowujecie wspólnym majątkiem, uzyskanie rozwodu będzie utrudnione. 

Warto więc przygotować się na pytanie ze strony sądu dotyczącego łączących lub niełączących was więzi.

Kiedy uzyskanie rozwodu będzie utrudnione?

        Jeśli, któryś z małżonków lub oboje małżonkowie postanowili się rozwieść, a wystąpią przesłanki zwane negatywnymi przesłankami rozwodowymi, rozwiązanie małżeństwa będzie bardziej skomplikowane lub nawet niemożliwe.

Negatywne przesłanki rozwodowe to:

-zaistnienie po rozwodzie sprzeczności z zasadami współżycia społecznego

-narażenie dobra wspólnych dzieci małżonków

-wystąpienie o rozwód małżonka, który ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa, a drugi z małżonków nie zgadza się na rozwód.

Rozwieść się z orzekanie o winie czy bez orzekania o winie?

          Załóżmy, że między małżonkami zostały zerwane wszystkie więzi oraz nie występują negatywne przesłanki rozwodowe. Co dalej? W tym momencie małżonkowie muszą zdecydować czy rozstają się polubownie w formie rozwodu bez orzekania o winie, czy chcą udowodnić winę współmałżonka i wnoszą pozew o rozwód
z orzeczeniem o winie.

Pokrótce wyjaśniając, rozwód bez orzekania o winie jest formą bardziej łagodniejszą i polubowną, zaś rozwód
z orzeczeniem o winie
daje możliwość dochodzenia winy rozpadu małżeństwa i łatwiej uzyskać alimenty
na małżonka.

Który z rozwodów będzie lepszym rozwiązaniem? Na to pytanie odpowiedzieć można tylko po zapoznaniu
się ze wszystkimi okolicznościami rozstania, a więc każda sprawa rozwodowa traktowana jest indywidualnie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest i jak wygląda rozwód bez orzekania o winie, przejdź do naszego kolejnego artykułu Rozwód bez orzekania o winie , a gdy interesuje Cię rozwód z orzeczeniem o winie, wszystkie informacje znajdziesz tutaj Rozwód z orzeczeniem o winie.

Złożenie pozwu o rozwód

          Po przeanalizowaniu form rozwodu i podjęciu decyzji o rozwiązaniu małżeństwa oraz sposobie jego rozwiązania czas na złożenie pozwu rozwodowego. Jest to nic innego jak pismo procesowe, które każdy może sporządzić sam lub skorzystać z pomocy prawnika.

Pozew rozwodowy powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach. Należy go wnieść do Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z nich wciąż zamieszkuje w okręgu tego sądu.

W przypadku, gdy żadne z małżonków nie zamieszkuje już tego okręgu, właściwym sądem do złożenia pozwu rozwodowego jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i takiego miejsca nie ma, to sąd miejsca zamieszkania powoda.

Czy pozew rozwodowy podlega opłacie?

Złożenie pozwu rozwodowego musi być opłacone oraz należy zatrzymać potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty. Będzie ono bowiem załącznikiem do pisma. Opłata takiego pozwu wynosi 600 zł. Określoną kwotę składa się w biurze podawczym lub  jeżeli wnioskodawcy nie stać na pokrycie kosztów procesu, może wnieść wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Co zawiera pozew rozwodowy?

        Sporządzony prawidłowo pozew jest częścią sukcesu. Nie tak łatwo sporządzić go przy natłoku emocji. Zbyt okrojone, czy rozległe uzasadnienie może działać na niekorzyść wnioskodawcy, a ewentualne braki w pozwie będzie trzeba uzupełnić. Pamiętać należy, iż prawo wyraźnie wskazuje jakie elementy muszą zawrzeć
się w pozwie.

Na samym początku należy oznaczyć sąd, do którego kierowany jest pozew rozwodowy.
W drugim kroku należy podać dane swoje i dane strony przeciwnej (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL).
Nie można zapomnieć o wskazaniu żądania. Będzie to po prostu wskazanie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie. Dodatkowo wnioskodawca w żądaniu powinien określić czy życzy sobie podziału majątku, alimentów na siebie bądź dziecko, a także uregulowanie kontaktów czy władzy rodzicielskiej dotyczącej małoletniego. Jeżeli przedstawiono już żądania, teraz trzeba je uzasadnić. Czyli czemu chcemy się rozwieść, dlaczego wybraliśmy taki, a nie inny sposób rozwodu, czy wskazać dowody potwierdzające winę w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie.

Ważnym punktem będzie też zawarcie w pozwie informacji, czy przed podjęciem decyzji o rozwodzie, małżeństwo starało się naprawić relację między sobą np. poprzez terapię małżeńską. Jeśli takowych prób nie było, trzeba wyjaśnić, co było przyczyną nie odbycia się jej.

Nie można zapomnieć o załącznikach, które należy załączyć do pozwu. Jakie są to załączniki? Są to m.in.:

-dowód uiszczenie opłaty sądowej

-odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale

-skrócony odpis aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeśli takie w małżeństwie występują

-zaświadczenie o uzyskiwanych dowodach, rachunki, koszty utrzymania czy deklaracja podatkowa, jeśli wnioskodawca wnosi o alimenty

-dowody na winę współmałżonka, jeżeli wnioskodawca wnosi o rozwód z orzekaniem o winie.

Jeśli chcesz uzyskać rozwód i potrzebujesz pomocy prawnika, skontaktuj się z naszą kancelarią. Wiemy, że przygotowanie się do sprawy rozwodowej i uczestniczenie w każdej rozprawie, nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy w życiu każdego człowieka.

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *