Art. 66 k.k – Warunkowe umorzenie postępowania

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Jesteś oskarżony o popełnienie jakiegoś przestępstwa i chcesz uniknąć skazania? Zastanawiasz się, czy możesz uniknąć kary za popełniony czyn zabroniony, kiedy okoliczności winy są oczywiste? Zapoznaj się z informacjami o warunkowym umorzeniem postępowania. Może będziesz wstanie uniknąć wyroku skazującego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest warunkowe umorzenie postępowania? Kto podlega warunkowemu umorzeniu postępowania oraz wielu innych aspektów związanych z warunkowym umorzeniem postępowania, przeczytaj ten artykuł do końca.

Warunkowe umorzenie postępowania – czym jest?

Warunkowe umorzenie postępowania polega na odroczeniu w czasie wydania wyroku skazującego. Oznacza to, iż sąd nie wyda wobec Ciebie wyroku skazującego, a jedynie wymierzy Ci karę na okres próby. Oznacza to, iż nie będziesz widniał w Krajowym Rejestrze Skazanych. Warunkowe umorzenie postępowania zawiesza więc, działania sądowe i poddaje sprawcę w pewnym sensie próbie.

Czym jest Okres próby, dozór i obowiązki próby?

Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby. Wynosi on od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać Cię, jeżeli jesteś sprawcą i Ciebie dotyczy warunkowe umorzenie postępowania pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania. Dozór mogą prowadzić także stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Jeżeli sąd umorzy warunkowo postępowanie karne, nałoży jednocześnie na sprawcę obowiązek. Obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Również zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę.

Kiedy sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania?

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a sprawca nie był wcześniej karany  za przestępstwo umyślne. Również tylko wtedy, jeżeli jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania

Kiedy nie można zastosować warunkowego umorzenia postępowania?

Jeżeli dopuściłeś się czynu zabronionego, a kodeks karny za dany czyn przewiduje karę przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, sąd w tej sytuacji nie może zastosować warunkowego umorzenia postępowania.

Czy sąd może podjąć postępowanie warunkowo umorzone?

Sąd podejmuje postępowanie karne, które zostało warunkowo umorzone, jeżeli będąc sprawcą w okresie próby popełniłeś przestępstwo umyślne, za które zostałeś prawomocnie skazany.

Sąd może również podjąć postępowanie karne, jeżeli w okresie próby rażąco naruszyłeś porządek prawny, a w szczególności, gdy popełniłeś przestępstwo inne niż przestępstwo wymienione powyżej. Nie unikniesz także postępowania warunkowo umorzonego, jeżeli uchylasz się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub w przypadku albo niewykonania zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego możliwe jest również, jeżeli po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco naruszasz porządek prawny, a w szczególności, gdy w tym czasie popełniłeś przestępstwo.

Pamiętaj! Sąd ma 6 miesięcy na podjęcie postępowania warunkowo umorzonego. Oznacza to, iż warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Kiedy sąd podejmuje warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa nie byłeś skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec Ciebie celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim Twoją postawę, właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Ile wynosi okres próby przy zawieszeniu wykonania poszczególnych kar?

Jak już wspomniano wcześniej, zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

W wypadku zawieszenia wykonania kary wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby wynosi od 2 do 5 lat.

Zawieszenie wykonywania kary, a grzywna

Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec grzywnę, jeżeli jej wymierzenie obok kary pozbawienia wolności na innej podstawie nie jest możliwe.

W razie zarządzenia wykonania kary grzywna nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający połowie liczby uiszczonych stawek dziennych grzywny z zaokrągleniem w górę do pełnego dnia.

          Ty albo Twój bliski potrzebujecie profesjonalnej porady prawnej w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania? Skontaktuj się z naszą kancelarią, nasz wykwalifikowany zespół adwokatów pomoże Ci rozwiązać każdą sprawę.

Kancelaria Adwokacka ZSH – Adwokat Rzeszów

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *