Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku i czy każdemu jest ono potrzebne? Na te pytania odpowiemy
w tym artykule.

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku jest instytucją, za pomocą której ustala się kto i w jakiej części (w postaci ułamku) dziedziczy spadek po zmarłym. Celem uczestników postępowania (wszystkich spadkobierców) stwierdzenia nabycia spadku jest uzyskanie spadku w części równej do pozostałych spadkobierców oraz możliwości dysponowania nim. Stwierdzenie nabycia spadku umożliwia podjęcie działania z zakresu działu spadku.

Czym jest dział spadku? Na to pytanie odpowiadamy w artykule Dział spadku

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku poprzez sąd?

Przykład: Zmarł Pan Krzysztof, nie pozostawiając po sobie testamentu. Do spadku po nim uprawnionymi są jego dwaj synowie oraz córka Zofia. Zofia postanowiła złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wskazała w nim sąd, swoje dane osobowe oraz dane dwóch braci. Następnie  zawarła w nim swoje żądanie oraz uzasadnienie, w którym wskazuje kto i co jej zdaniem powinien odziedziczyć po zmarłym ojcu. Do wniosku dołączyła odpis skrócony aktu zgonu ojca oraz skrócone odpisy aktu stanu cywilnego swoich braci. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z dołączonymi dokumentami pani Zofia złożyła w sądzie rejonowym, znajdującym się w obszarze właściwości ostatniego miejsca zamieszkania jej ojca.

 Postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku nie jest rozpoczynane przez sąd z urzędu. Należy wnieść odpowiedni wniosek do sądu spadku o stwierdzenie nabycia spadku. To zainteresowany musi wyrazić chęć podjęcia stwierdzenia nabycia spadku. Wniosek ten podlega opłacie wynoszącej 100 zł. Uwaga! W przypadku, gdy wnioskodawca wniosku wnosi dodatkowo, np. o zabezpieczenie spadku, opłata podlega podwyższeniu o kolejne 100 zł (dotyczy to każdego oddzielnego wniosku załączonego do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Opłaty można dokonać poprzez przelew na rachunek bankowy albo osobiście w sądowej kasie. Pamiętać należy, że potwierdzenie opłaty stanowi załącznik do wniosku.

Co powinno wskazać się we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

W pierwszej kolejności oznacza się organ, do którego kierowany jest wniosek. W tym przypadku jest to sąd rejonowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. W niektórych przypadkach może być nim także sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkodawcy. W dalszej części należy oznaczyć:

 • dane wnioskodawcy
 • dane uczestników (pozostałych spadkobierców, zapisobierców czy wierzycieli)
 • żądania i uzasadnienie tych żądań
 • wyszczególnienie tego, co wchodzi w skład spadku
 • podpis wnioskodawcy.

Jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć:

 • wypis oryginału testamentu notarialnego bądź oryginał testamentu sporządzonego własnoręcznie na kartce papieru
 • skrócony akt  stanu cywilnego wnioskodawcy (akt urodzenia, w przypadku zawartego małżeństwa również akt małżeństwa)
 • skrócony akt stanu cywilnego innych spadkobierców (tak samo, jak w przypadku wnioskodawcy).

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą wnieść osoby, w których interesie leży wyraźne określenie, kto dziedziczy pozostawiony spadek i w jakiej części. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są więc:

 • spadkobiercy
 • zapisobiercy
 • wierzyciel spadkodawcy oraz wierzyciel spadkobiercy.

Złożenie wniosku i co dalej?

Po złożeniu wniosku zostaje otwarta sprawa spadkowa. Sąd w czasie toczącej się sprawy pyta o najważniejsze rzeczy spadkobierców, np. jakie więzi łączyły danego spadkobiercę ze spadkodawcą, a także, czy spadkobiercom nie są znane inne osoby, które nie są wskazane we wniosku, a mogą ubiegać się o spadek. Na końcu zapyta każdego spadkobiercę, czy zgadza się na przyjęcie i przyjmuje spadek. Po rozstrzygnięciu sprawy spadkowej
o stwierdzenie nabycia spadku sąd wydaje postanowienie. Wskazuje w nim osoby, które dziedziczą spadek oraz w jakich częściach należy się on każdemu z nich. Dodaje też informacje o tym, czy do dziedziczenia owego spadku doszło na podstawie spisanego testamentu, czy też nie. Od wydanego postanowienia przysługuje odwołanie do sądu wyższej instancji. 

Jeśli jesteś jednym ze spadkobierców lub zapisobiorców i chcesz dowiedzieć się więcej na temat stwierdzenia nabycia spadku przez sąd, skontaktuj
się z nami. Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc w sprawach spadkowych.

Przeczytaj także:
Dział spadku
Spadek po rodzicach
Zachowek


 

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.