kancelariaSH

Wyświetlono 10 z 17 wyników

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie często kojarzone jest z możliwością pozbawienia najbliższychzmarłego dziedziczenia po nim majątku, czy dochodzenia należnej im częścispadku. Jednak nie zawsze można kogoś wydziedziczyć. Istnieje kilka […]

Prywatny akt oskarżenia

Większość przestępstw ściganych jest przez organy państwowe, tylko nielicznewymagają samej inicjatywy pokrzywdzonego. Chodzi tutaj oczywiście o przestępstwaprywatnoskargowe. Jeśli pokrzywdzony domaga się wymierzenia kary swojemusprawcy, musi […]

Zachowek

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której nasi klienci zostali pominięci w spadku lub otrzymali go, ale w małych częściach. Może właśnie i Ciebie dotyczy […]