prawo karne

Wyświetlono 10 z 19 wyników

Apelacja

Niejednokrotnie bywa, że wydany wyrok przez sąd w I instancji nie jest satysfakcjonujący dla naszych klientów. W takich przypadkach istnieje możliwość złożenia apelacji. Czym jest […]

Rozprawa sądowa w sprawie karnej

Osoby nigdy nieuczestniczące w rozprawie sądowej, w tym sprawie karnej,zastanawiają się, jak dany proces przebiega. Każda rozprawa sądowa toczy się w pewnym schemacie. Oczywiście mogą […]

Prywatny akt oskarżenia

Większość przestępstw ściganych jest przez organy państwowe, tylko nielicznewymagają samej inicjatywy pokrzywdzonego. Chodzi tutaj oczywiście o przestępstwaprywatnoskargowe. Jeśli pokrzywdzony domaga się wymierzenia kary swojemusprawcy, musi […]