Prywatny akt oskarżenia

Większość przestępstw ściganych jest przez organy państwowe, tylko nielicznewymagają samej inicjatywy pokrzywdzonego. Chodzi tutaj oczywiście o przestępstwaprywatnoskargowe. Jeśli pokrzywdzony domaga się wymierzenia kary swojemusprawcy, musi […]