Rozprawa sądowa w sprawie karnej

Osoby nigdy nieuczestniczące w rozprawie sądowej, w tym sprawie karnej,zastanawiają się, jak dany proces przebiega. Każda rozprawa sądowa toczy się w pewnym schemacie. Oczywiście mogą […]