Czy istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego?

Ustawodawca przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego w art. 66 § 1 Kodeksu Karnego, stanowiąc, iż sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne. W dalszej zaś […]