Wydziedziczenie

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.


Wydziedziczenie często kojarzone jest z możliwością pozbawienia najbliższych
zmarłego dziedziczenia po nim majątku, czy dochodzenia należnej im części
spadku.
Jednak nie zawsze można kogoś wydziedziczyć. Istnieje kilka przesłanek,
które umożliwiają spadkodawcy wydziedziczenie poszczególnych osób-spadkobierców.
Tylko w tych przypadkach można dokonać wydziedziczenia.

Jakie są to przesłanki? Czym jest wydziedziczenie i czy można podważyć
wydziedziczenie?

Zapoznaj się z poniższym artykułem, z którego dowiesz się więcej na temat
wydziedziczenia. Może właśnie Ciebie dotyczy wydziedziczenie albo chcesz kogoś
wydziedziczyć, ale nie wiesz, czy jest to możliwe.

Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie jest pewnego rodzaju instytucją, dzięki której spadkodawca
może w swoim testamencie pominąć najbliższe mu osoby. Tym samym pozbawione
są one zarówno dziedziczenia po zmarłym, jak i możliwości starania się o zachowek.

Jeśli nie wiesz, czym jest zachowek i komu się należy, odsyłam Cię do naszego artykułu o zachowku Zachowek i materiału video Co to jest zachowek?

Najprościej tłumacząc, spadkodawca wyraźnie wskazuje, kto nie otrzyma po nim
spadku i podaje tego ważne powody.

Czy można kogoś wydziedziczyć bez podania ważnego powodu?


Nie można wydziedziczyć sobie ot tak swoich dzieci, małżonka czy nawet
innych spadkobierców
, np. Pan Jan pokłócił się ze swoją córką, bo ta mając 46 lat,
nie wyszła jeszcze za mąż, mając już dwójkę dzieci. To nie podobało się panu Janowi.
Postanowi więc ją wydziedziczyć, jego testament w tym przypadku otrzyma miano
„testamentu negatywnego”. Opisana sytuacja nie jest przesłanką do wydziedziczenia
córki. Jeżeli wolą spadkodawcy jest wydziedziczenie kogoś, wówczas musi uzasadnić,
dlaczego to właśnie tę osobę pozbawia możliwości dziedziczenia.
Córka pana Jana
w opisanej powyższej sytuacji może ubiegać się o zachowek, nawet jeśli jej ojciec
ją wydziedziczył.

Przesłanki wydziedziczenia

Każde wydziedziczenie, czyli pozbawienie najbliższych prawa do roszczenia
o zachowek musi bezwzględnie wskazywać na jeden z 3 możliwych powodów
wydziedziczenia.
W przeciwnym razie wydziedziczenie to będzie nieważne.

Wydziedziczyć można:
1) Osobę, która działa wbrew zasadzie współżycia społecznego, a stan ten trwa
długotrwale i niezmiennie
np. jest alkoholikiem, narkomanem, dokonuje działań
przestępczych czy utrzymuje się z popełniania przestępstw. Do  negatywnego
zachowania należy zaliczyć również uchylanie się od obowiązku podjęcia pracy
oraz niemoralne prowadzenie się. W pierwszej przesłance możliwości
wydziedziczenia należy też wskazać, iż można wydziedziczyć osobę, która
swoim zachowaniem krzywdzi spadkodawcę, np. wszczyna awantury domowe,
znęca się nad rodzinną czy bliskimi.

2) Osobę, która dopuściła się umyślnego względem spadkodawcy czy też
najbliższych osób czynu zagrażającego jego życiu, zdrowiu, wolności
lub rażącej obrazy czci.
Dajmy przykład: Pani Maria została ciężko pobita
przez swojego syna, ponieważ nie chciała pożyczyć mu pieniędzy na kupno
nowego auta. Wiedziała, że ten samochód jest kradziony. Ten incydent
spowodował, że pani Maria stała się osobą niepełnosprawną (jeżdżącą
na wózku). Pani Maria ma więc prawo do wydziedziczenia swojego syna.

3) Osobę, która nie dopełnia obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.
Chodzi tu o nieudzielenie spadkodawcy pomocy zarówno finansowej, jak
i fizycznej np. niepłacenie alimentów, brak pomocy niedołężnemu rodzicowi,
zerwanie więzi rodzinnych czy zerwanie kontaktów. Należy pamiętać, że ta
przesłanka również jak w punkcie 1 musi mieć charakter trwały.

Co znaczy, że przesłanki wydziedziczenia muszą mieć charakter trwały?

W punkcie 1 i 3 wskazano, iż przesłanki wydziedziczenia muszą mieć charakter
trwały, żeby móc wydziedziczyć wskazaną przez spadkodawcę osobę. Długotrwały,
trwały charakter jednej z przesłanki wydziedziczenia objawia się tym, że musi ona
istnieć w chwili sporządzania testamentu, a popełniane przestępstwa jako przesłanki
do wydziedziczenia muszą zostać popełnione przed wydziedziczeniem. Dodatkowo
osoba wydziedziczona musi być świadoma swoich czynów.

Przebaczenie – jak wpływa na sytuację osoby wydziedziczonej?

Jeżeli spadkodawca postanowił puścić w niepamięć wyrządzone mu krzywdy
i przebaczyć osobie wydziedziczonej musi zmienić treść swojego testamentu.
W przeciwnym razie osoba, która została wydziedziczona, a spadkodawca nagle jej
przebaczył i nie zmienił treści testamentu, nie będzie mogła pomimo przebaczenia
starać się o zachowek.

Ważną informacją jest, że osoba dokonująca wydziedziczenia może przebaczyć również
gdy, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej.

Czy można podważyć wydziedziczenie?

Tak, jest możliwe podważenie wydziedziczenia na kilka sposobów. Jeśli jesteś
wydziedziczony i chcesz obalić to wydziedziczenie, zajrzyj na nasz wpis
odnośnie podważenia wydziedziczenia –

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci zrozumieć, czym jest
wydziedziczenie, kogo można wydziedziczyć, a w jakich przypadkach nie ma takiej
możliwości oraz jak przebaczenie wpływa na sytuację osoby wydziedziczonej.
Jeśli jednak masz jakieś wątpliwości lub dodatkowe pytania, skontaktuj
się z nami – bazując na naszym doświadczeniu wyjaśnimy wszystkie nurtujące
Cię kwestie.

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.