PRAWO Karne

Subsydiarny akt oskarżenia

Kancelaria Adwokacka ZSH zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego w tym subsydiarnym aktem oskarżenia. Jeśli trafiłeś na tą stronę, zapewne chcesz dowiedzieć się czym jest subsydiarny akt oskarżenia lub szukasz profesjonalnego pełnomocnika, by to on poprowadził Twoją sprawę. Zarówno w pierwszym przypadku, jak i w drugim dobrze trafiłeś. Po pierwsze nasz zespół adwokatów jest gotowy udzielić Ci rzetelnej pomocy prawnej, wystarczy, że się z nami skontaktujesz. Po drugie poniżej przeczytasz najważniejsze informacje o subsydiarnym akcie oskarżenia.

Subsydiarny akt oskarżenia – czym jest?

Subsydiarny akt oskarżenia to pismo procesowe, które umożliwia Ci, jako pokrzywdzonemu/poszkodowanemu w danej sprawie stać się oskarżycielem posiłkowym. Oznacza to, iż stajesz się oskarżycielem subsydiarnym i bierzesz czynny udział w postępowaniu sądowym nie jako pokrzywdzony/poszkodowany, a jako oskarżyciel subsydiarny.  

Pamiętaj! Kiedy Policja bądź Prokuratura odmawia wniesienia aktu oskarżenia do sądu przeciwko sprawcy przestępstwa, możesz „wziąć sprawę w swoje ręce”. Możesz samodzielnie złożyć subsydiarny akt oskarżenia.

Kiedy można wnieść subsydiarny akt oskarżenia?

Powinieneś wiedzieć, że nie w każdym przypadku możesz wnieść subsydiarny akt oskarżenia. Dotyczy on bowiem tylko przestępstw z katalogu określonych jako przestępstwa z urzędu lub przestępstwa na wniosek pokrzywdzonego. Oczywiście z wyłączeniem tych przestępstw przewidzianych do możliwości złożenia prywatnego aktu oskarżenia.

          Pamiętaj! Jeśli postanowiłeś wnieść subsydiarny akt oskarżenia, powinieneś się pośpieszyć, nie masz zbyt dużo czasu, gdyż subsydiarny akt oskarżenia można wnieść wyłącznie w określonym terminie.

Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia możesz wnieść w terminie miesiąca od dnia dostarczenia Ci ostatecznego postanowienia od prokuratora.

          Uwaga! Jest to termin prekluzyjny, a więc nie podlega przywróceniu.

Zainteresował Cię temat subsydiarnego aktu oskarżenia lub potrzebujesz pomocy w tym przedmiocie? Skontaktuj się z jednym z naszych prawników, który udzieli Ci profesjonalnej porady prawnej.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Subsydiarny akt oskarżenia to pismo procesowe, które umożliwia pokrzywdzonemu w danej sprawie stać się oskarżycielem posiłkowym. Oznacza to, iż pokrzywdzony, poszkodowany staje się oskarżycielem subsydiarnym i bierze czynny udział w postępowaniu sądowym nie jako pokrzywdzony, a jako oskarżyciel subsydiarny.

Subsydiarny akt oskarżenia podlega tzw. prekluzyjnemu terminowi. Oznacza to, iż termin ten jest nieprzekraczalny i nieprzywracany, a wynosi on miesiąc od doręczenia zawiadomienia pokrzywdzonemu o wydaniu ponownego postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania przygotowawczego bądź je umarzającego.

Subsydiarny akt oskarżenia podlega przymusowi adwokacko-radcowskiemu. Oznacza to, iż pokrzywdzony może wnieść subsydiarny akt oskarżenia tylko za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika.

Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego jest dopuszczalne jedynie za zgodą pokrzywdzonego, który wniósł akt oskarżenia, a w razie przyłączenia się do postępowania innych pokrzywdzonych, również i od nich należy uzyskać taką zgodę.

 

W subsydiarnym akcie oskarżenia powinno znaleźć się przede wszystkim imię i nazwisko oskarżonego oraz jego podstawowe dane tj. PESEL czy miejsce zamieszkania, dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków tego czynu, oraz uzasadnienie, iż czyn ten podlega zgłoszeniu, posiłkując się kodeksem karnym. Ponadto subsydiarny akt oskarżenia musi zawierać oznaczenie sądu właściwego do, które kierowany jest subsydiarny akt oskarżenia.

Subsydiarny akt oskarżenia można wnieść do sądu jeśli:

-prokurator wydał postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego;

-pokrzywdzony wniósł zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania;

-sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmówił jego wszczęcia

– prokurator wydał powtórne postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszamy do naszej kancelarii lub kontaktu przez maila, telefon lub formularz kontaktowy na dole strony.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z subsydiarnym aktem oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Większość przestępstw ściganych jest przez organy państwowe, tylko nielicznewymagają samej inicjatywy pokrzywdzonego. Chodzi tutaj oczywiście...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: