PRAWO Rodzinne

Alimenty

Kancelaria Adwokacka ZSH każdego dnia ma do czynienia ze sprawami dotyczącymi alimentów. Ten rodzaj spraw jest dość popularny w polskich sądach, dlatego nasz zespół adwokatów nie pozostaje bierny i oferuje swoją pomoc przy:

-sporządzeniu pozwu alimentacyjnego

-podwyższeniu lub obniżeniu alimentów

-zwolnienia ze świadczenia alimentacyjnego

-innych formalnościach związanych z postępowaniem sądowym w sprawie alimentów na dziecko, małżonka czy rodziców.

Jeśli chcesz uzyskać alimenty lub otrzymałeś pozew o alimenty, skontaktuj się z nami.

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko to świadczenie pieniężne przeznaczone na dziecko, uiszczane na jego rzecz przez jego najbliższych krewnych, zazwyczaj rodziców. Są oni zobowiązani do łożenia na dziecko odpowiedniej kwoty, uzależnionej od ich możliwości zarobkowych i majątkowych.

Prawdą jest, iż dziecko ma prawo do życia w takich samych warunkach jak jego rodzice, a świadczenie alimentacyjne przysługuje mu tak długo, aż nie będzie zdolne do samodzielnego utrzymania.

 

Alimenty na małżonka

Twój małżonek nie dostarcza Ci wystarczających środków do życia? A może po rozwiązaniu waszego małżeństwa popadłeś w niedostatek albo Twój poziom życia gwałtownie się pogorszył? W takich sytuacjach możesz starać się o alimenty od małżonka. Jak to zrobić?

Alimenty na rodzica

Nie tylko Twoje dziecko, czy małżonek może żądać od Ciebie alimentów. Przygotuj się, iż mogą to być także Twoi rodzice. Jednak, żeby mogli się oni starać o świadczenie alimentacyjne, tak jak w pozostałych przypadkach muszą zaistnieć pewne przesłanki przemawiające za przyznaniem alimentów.

Alimenty na dorosłe dzieck0

Zapewne myślisz, że po ukończeniu 18 roku życia przez dziecko, lub kończenia przez niego szkoły średniej nie jesteś zobowiązany do płacenia alimentów. To błąd! Jedyną możliwością na uniknięcie uiszczania świadczenia alimentacyjnego na dziecko jest sytuacja, w której dziecko nie kontynuuje nauki lub jest wstanie samodzielnie się utrzymać.

Kiedy można nie płacić alimentów?

Tak. Najprostszym przykładem będzie tutaj sytuacja, w której dziecko podjęło pracę, dzięki, której jest wstanie zapewnić sobie środki do życia.W przypadku zaś alimentów na małżonka możesz uniknąć ich płacenia, w sytuacji, kiedy otrzymałeś rozwód z winy Twojego małżonka.  

Jeśli zainteresował Cię temat alimentów, przeczytaj o nich więcej w naszych artykułach. Stworzyliśmy je na podstawie wiedzy, ale także naszego doświadczenia. Kierując się potrzebami Klientów.

Alimenty na małżonka po rozwodzie – ZSH Kancelaria

Alimenty na dziecko  – ZSH Kancelaria

Sprawy o alimenty nie są sprawami trudnymi, ale wymagają głębokiej analizy, niekiedy zgromadzenia dowodów, a przede wszystkim sporządzenia odpowiednich dokumentów, które należy przedłożyć sądowi. Dlatego nasz zespół adwokatów podchodzi do każdej sprawy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką, składającą się z oddanych swojej pracy prawników.

Jeśli więc potrzebujesz pomocy w sprawie alimentów bądź w każdej innej sprawie z zakresu prawa rodzinnego, skontaktuj się z naszą kancelarią. Możesz to zrobić przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, telefonu, bądź adresu e-mail.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Alimenty to świadczenie pieniężne uiszczane na rzecz:

 -małoletnich dzieci

-dzieci, które nie są wstanie utrzymać się samodzielnie

-byłego współmałżonka

-rodzica przez dzieci.

Alimenty na dziecko to świadczenie pieniężne, które należy się każdemu dziecku, dopóki nie będzie wstanie utrzymać się samodzielnie, a tym samym zapewnić sobie godnych warunków życia.

Tak, pozostając w ważnym związku małżeńskim można wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka.

Pozew o alimenty przy rozwodzie należy wnieść wraz z pozwem rozwodowym do Sądu Okręgowego, który zajmie się rozwiązaniem małżeństwa. Natomiast w przypadku braku podjęcia działań w przedmiocie rozwodu, pozew o alimenty należy złożyć do sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego rodzica.

 

 

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowe rozstrzygnięcie sądu na czas trwania postępowania. Chodzi tutaj głównie o nałożenie obowiązku na zobowiązanym do płacenia alimentów już w trakcie postępowania o alimenty, a nie dopiero po jego zakończeniu. Oczywiście finalne rozstrzygnięcie sądu, może zmienić kwotę czy sposób uiszczania alimentów.

Jeżeli rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich wobec swojego dziecka, nadal ciąży na nim obowiązek świadczenia alimentacyjnego.

Jeżeli rodzice dziecka są wstanie dogadać się między sobą, to mogą uregulować kwestie alimentów za pomocą ustaleń między sobą. Można to zrobić poprzez mediatora, polubownie. Nie muszą więc angażować do tego sądu.

W pierwszej kolejności do alimentacji zobowiązani są rodzice dziecka. Jeżeli nie są oni w stanie sprostać temu obowiązkowi, można żądać alimentów od dziadków, a dopiero w ich braku lub niemożności wypełnienia obowiązku – od starszego rodzeństwa dziecka. Rodzeństwa dziecka, nie rodziców!

W sprawie o alimenty sąd w pierwszej kolejności zadaje pytania powodowi. Zapyta w szczególności, jaki jest koszt utrzymania danego dziecka. Może on zapytać o koszty wyżywienia dziecka, koszty ponoszone na edukację czy dodatkowe zajęcia, koszty obejmujące środki czystości i higieny. W przypadku dzieci cierpiących na jakąkolwiek chorobę przewlekłą sąd zapyta również o koszty ponoszone na leki, wizyty u lekarzy, czy rehabilitacji oraz o możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów.

Roszczenie o alimenty w przypadku osób dorosłych np. byłego małżonka ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od momentu powstania obowiązku alimentacyjnego.

Natomiast w przypadku dzieci prawo do alimentów wygasa w sytuacji, kiedy dziecko jest wstanie samodzielnie się utrzymać.

W przypadku kiedy małżonek został obwiniony za rozpad małżeństwa i został zobowiązany do uiszczania alimentów na współmałżonka, obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Obowiązek alimentacyjny wygaśnie też w sytuacji, kiedy małżonek pobierający alimenty zawrze nowy związek małżeński. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić także za sprawą złożenia pozwu o wygaśniecie tego obowiązku.

Ojciec dziecka, który nie jest mężem matki jeszcze przed jego urodzeniem ma w obowiązku pomagać w pokryciu kosztów związanych z ciążą i samym porodem. O ile matka dziecka wykaże, iż to on jest ojcem. Dodatkowo ojciec dziecka ma za zadanie utrzymać dziecko przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu dziecka.

Tak, osoba otrzymująca alimenty, a w dużym przypadku jej przedstawiciel ustawowy może starać się o podwyższenie alimentów. Zazwyczaj podwyższenie alimentów związane jest z większymi wydatkami ponoszonymi na dziecko np. w sytuacji, gdy dziecko dorasta i zmieniają się jego potrzeby, wymagające większego nakładu finansowego oraz zmiany możliwości zarobkowych zobowiązanego.


 

Nie istnieje ograniczony czas w zakresie podwyższenia lub obniżenia alimentów. Jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba, która jest uzasadniona, sąd może orzec o podwyższeniu lub obniżeniu świadczenia alimentacyjnego.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszamy do naszej kancelarii lub kontaktu przez maila, telefon lub formularz kontaktowy na dole strony.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z alimentami

Art. 133 Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Alimenty na dziecko i obowiązek alimentacyjny rodziców

Zapewne słyszałeś, że ktoś płaci alimenty na dziecko, ale nigdy nie interesowałeś się bliżej instytucją...

SH Kancelaria Prawna, Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Najbardziej znaną i kojarzoną formą alimentów, są te, które jedno z rodzicówprzekazuje drugiemu alimenty na rzecz...

SH Kancelaria Prawna, Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko 

Alimenty na dziecko to pojęcie bardzo często pojawia się przy kwestii rozwodu małżonków, którzy posiadają...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: