PRAWO karne

Warunkowe umorzenie postępowania

Kancelaria Adwokacka ZSH przez lata praktyki doszła do perfekcji działając w dziedzinie prawa karnego. Warunkowe umorzenie postepowania, które należy do prawa karnego jest jedną z  możliwości uwolnienia się od oskarżenia. Zastanawiasz się zatem jak można je uzyskać? Wszystko po kolei na samym początku postaramy się wyjaśnić Ci czym jest warunkowe umorzenie postępowania.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania?

 Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na przerwaniu prowadzenia postępowania karnego i odłożeniu w czasie wydania wyroku rozstrzygającego winę sprawcy. Należy pamiętać, iż to sąd może ale nie musi warunkowo umorzyć postępowanie. Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Karnego. Osoba, wobec której zastosowano warunkowe umorzenie postępowania karnego, nie widnieje jako karalna.

Chcesz dowiedzieć się czy w Twojej sprawie możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania? Skontaktuj się z naszą kancelarią, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Kiedy Sąd zastosuje warunkowe umorzenie postępowania?

Niewątpliwe jest, iż decyzja o warunkowym umorzeniu postępowania należy wyłącznie do sądu. To sąd decyduje, czy w danej sprawie można zastosować warunkowe umorzenie postępowania, czy też nie. Dlatego też istnieją przesłanki, które muszą zaistnieć, aby warunkowe umorzenie postępowania było możliwe.

Sąd prawdopodobnie zastosuje warunkowe umorzenie postępowania karnego:

  • jeżeli Twoja sprawa dotyczy czynu karalnego, dla którego przewidziano karę nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności
  • jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości
  • jeżeli w dniu orzeknięcia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego pozostawałeś niekarany za przestępstwo umyślne
  • Twoje właściwości i warunki oraz dotychczasowy sposób życia udowadniają, że pomimo umorzenia postępowania będziesz przestrzegał porządku prawnego. W szczególności nie popełnisz przestępstwa.

Jeżeli spełniasz szereg tych przesłanek możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania, a tym samym będziesz osobą niekaralną.

Jak to możliwe, że będziesz osobą niekaralną? Odpowiedź jest prosta, gdyż warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem. Można zatem uzyskać bezproblemowo zaświadczenie o niekaralności.

Uwaga! Jeśli zastosowano wobec Ciebie warunkowe umorzenie postępowania to nic nie jest przesądzone, zawsze sąd może wrócić do Twego osądzenia na zasadach zwykłego postępowania procesowego i skazania Cię.

Sąd zastosował wobec Ciebie warunkowe umorzenie postępowania, a tym samym poddał Cię okresie próby. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle albo aż tyle, że przez jakiś czas powinieneś zachowywać się właściwie oraz nie dopuszczać się żadnego czynu zabronionego. Działanie wbrew porządkowi prawnemu grozi podjęciem postępowania karnego. Ile wynosi okres próby i jak go obliczyć?

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na przerwaniu prowadzenia postępowania karnego i odłożeniu w czasie wydania wyroku rozstrzygającego winę sprawcy.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Karnego. Osoba, wobec której zastosowano warunkowe umorzenie postępowania karnego, nie widnieje jako karana.

 

Warunkowo umorzyć postępowanie karne można:

  • jeżeli sprawa dotyczy czynu karalnego, dla którego przewidziano karę nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności
  • jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości
  • sprawca w dniu orzeknięcia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego pozostawał niekarany za przestępstwo umyślne
  • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia udowadniają, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego. W szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem. Można zatem uzyskać bezproblemowo zaświadczenie o niekaralności.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania może złożyć osoba, której dotyczy sprawa oraz która nie była we wcześniejszym czasie skazana za przestępstwo umyślne.

Prokurator nie może warunkowo umorzyć postępowania. Jego zadaniem jest jedynie stwierdzić czy istnieją przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania i skierowania wniosku do sądu w tym przedmiocie.

Prawo do udziału w posiedzeniu w sprawie warunkowego umorzenia postępowania mają: prokurator, oskarżony i pokrzywdzony. Udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

Warunkowe umorzenie postępowania udzielane jest przez sąd na okres próby wynoszącej 3 lata, który biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania. Okres próby oznacza czas, w którym sprawca poddany jest weryfikacji prognozy kryminologicznej oraz ma na celu wychowawcze oddziaływanie. Osoba wobec, której zastosowano warunkowe umorzenie postępowania w okresie próby jest kontrolowana i sprawdzana czy wypełnia obowiązki nałożone w skutek warunkowego umorzenia postępowania.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć na każdym etapie postępowania. A więc wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć zarówno w czasie trwania postępowania przygotowawczego, jak i sądowego.

Tak, sąd może podjąć postępowanie warunkowo umorzone. Sąd w okresie próby podejmuje postępowanie warunkowo umorzone wobec sprawcy, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Sąd może także podjąć postępowanie warunkowo umorzone, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, gdy popełnił inne przestępstwo niż przestępstwo umyślne, nie przestrzega nałożonych na niego obowiązków, uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszamy do naszej kancelarii lub kontaktu przez maila, telefon lub formularz kontaktowy na dole strony.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z warunkowym umorzeniem postępowania

SH Kancelaria Prawna, Podjęcie przez sąd postępowania karnego warunkowo umorzonego

Podjęcie przez sąd postępowania karnego warunkowo umorzonego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego daje możliwość sprawcy uniknięcia postępowania karnego. Więcej na temat warunkowego umorzenia...

SH Kancelaria Prawna, Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czy istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego?

Ustawodawca przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego w art. 66 § 1 Kodeksu Karnego, stanowiąc,...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: