Dziedziczenie na podstawie testamentu

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Twój najbliższy pozostawił testament i ustanowił Cię w nim jako spadkobiercę? A może chcesz sporządzić testament, ale nie wiem na czym polega jego rola? To artykuł właśnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego, czym jest dziedzicznej testamentowe, jakie rodzaje testamentów wyróżniamy, czy można odrzucić spadek i na kogo przechodzi odrzucony spadek.

Czym jest dziedzicznie na podstawie testamentu?

Dziedziczenie na podstawie testamentu to jedna z form przekazywania majątku spadkowego. Testator, czyli osoba sporządzająca testament, może określić w nim, komu i w jakiej części przekaże swój majątek po śmierci. W Polsce obowiązujące prawo umożliwia osobom dorosłym swobodne dysponowanie swoim majątkiem za życia i po śmierci. Testator ma zatem pełną swobodę w wyborze spadkobierców oraz w określaniu zasad dziedziczenia poprzez sporządzenie testamentu. W ten sposób może zapewnić przyszłość dla swoich bliskich lub przekazać swój majątek na cele dobroczynne.

Przepisy regulujące dziedziczenie na mocy testamentu określają szczegółowo zasady i formy jego sporządzania oraz wykonywania. Jest to ważna kwestia, która wymaga dokładnego zapoznania się z przepisami prawa oraz skonsultowania się z odpowiednimi specjalistami w dziedzinie prawa spadkowego.

Rodzaje testamentów

Dziedziczenie testamentowe jest ściśle związane z wymaganiami dotyczącymi formy testamentu. Testament może przyjąć różne formy, takie jak:

testament własnoręczny

testament notarialny

testament allograficzny

Ważne jest, aby testator pamiętał o spełnieniu określonych wymogów formalnych dla swojego testamentu. Na przykład, w przypadku testamentu własnoręcznego, dokument musi być sporządzony w całości pismem ręcznym, musi zawierać datę sporządzenia testamentu oraz podpis testatora, aby mógł zostać uznany za ważny. Dlatego też, jeśli planujesz sporządzić testament, warto dokładnie poznać wymagania formalne dla wybranej formy testamentu. O każdym z rodzaju testamentu w oddzielnym artykule.

Kto może zostać spadkobiercą testamentowym?

Spadkobiercami testamentowymi mogą być osoby fizyczne oraz prawne, a także dziecko poczęte pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Testator może wybrać jako spadkobiercę krewnych, w tym zstępnych spadkodawcy, rodziców, zstępnych rodzeństwa, małżonka, dziecko, dzieci małżonka czy dziadków.

Może to być także osoba całkowicie obca, jeśli takie jest życzenie spadkodawcy. Krąg osób powołanych do dziedziczenia zależy wyłącznie od woli testatora, który może wybrać jedną lub kilka osób do spadku, przy czym powołanie spadkobiercy testamentowego wyklucza dziedziczenie ustawowe do całości spadku.

Jak przyjąć spadek z testamentu?

Spadkobiercy testamentowi nabywają majątek z chwilą otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że spadkobiercy powołani do spadku nabywają spadek automatycznie.

W przypadku dziedziczenia testamentowego, spadkobiercy, aby potwierdzić swoje prawo do dziedziczenia muszą uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia
u notariusza lub przeprowadzić procedurę sądowego stwierdzenia nabycia spadku. W obu przypadkach wymagane jest ujawnienie treści testamentu oraz faktu jego istnienia.

Czy można odrzucić spadek z testamentu?

Tak. Spadek z testamentu można jak najbardziej odrzucić. Pamiętaj jednak, iż odrzucenie spadku, a następnie chęć jego przyjęcia wiąże się z udowodnieniem faktu, iż został on odrzucony pod wpływem błędu lub groźby.

Jeśli spadkobierca testamentowy odrzuci spadek lub nie może być spadkobiercą, a testator w testamencie zawarł również innych spadkobierców to w jego miejsce wchodzą dalsi spadkobiercy testamentowi. Należy pamiętać, iż dziedziczą oni w częściach, które odpowiadają ich udziałom.

Ciekawym jest, iż testator inaczej spadkodawca może przewidzieć odrzucenie spadku przez któregoś ze spadkobierców jeszcze na etapie sporządzania testamentu. Może wówczas dokonać rozwiązań przewidzianych w prawie spadkowych, o których przeczytasz poniżej.

          Spadkodawca sporządzający testament, a równocześnie posiadający wiedzę o możliwości nieprzyjęcia przez spadkobiercę spadku może np. sporządzić tzw. postanowienie zwykłe.

Czym jest postanowienie zwykłe?

Postanowienie zwykłe charakteryzuje się tym, iż spadkodawca ma możliwość powołania zastępcy spadkobiercy testamentowego w przypadku, gdyby pierwotnie wybrana osoba nie mogła lub nie chciała przyjąć spadku. Zastępca może dziedziczyć tylko wtedy, gdy warunek, który zmusza go do dziedziczenia, zostanie spełniony, np. gdy pierwotny spadkobierca zrezygnuje z dziedziczenia.

Inną możliwością jest tzw. postanowienie powiernicze.

Czym jest postanowienie powiernicze?

          Spadkodawca może w testamencie zobowiązać spadkobiercę do zachowania nabytego spadku lub do przekazania go innej osobie. Jeśli jednak spadkobierca nie chce lub nie może być spadkobiercą, to osoba wyznaczona do objęcia spadku w zastępstwie wejdzie w jego miejsce. Jednakże, jeśli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że spadkobierca bez takiego ograniczenia nie byłby powołany, to powołanie spadkobiercy jest nieważne.

Co w przypadku braku innych spadkobierców w testamencie?

          W przypadku, gdy nie ma innych spadkobierców testamentowych, to spadkobiercy ustawowi mają prawo do dziedziczenia. Z kolei, gdy i oni odrzucają spadek, to spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Warto zaznaczyć, że spadkobierca powołany do spadku z mocy testamentu lub ustawy, ma prawo do odrzucenia spadku jako spadkobierca testamentowy, a jednocześnie przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy.

Nasza kancelaria ma świadomość, że sprawy spadkowe nie należą do najprostszych, dlatego oferujemy Ci naszą pomoc. Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci profesjonalnej porady prawnej.  

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *