Art.1008 Kodeks Cywilny – Wydziedziczenie

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, w której spadkobierca został pozbawiony spadku przez swojego spadkodawcę poprzez wydziedziczenie. Wydziedziczenie niesie ze sobą szereg konsekwencji, o których w dalszej części artykułu. Jeżeli zostałeś wydziedziczony i nie wiesz, jak możesz rozwiązać sprawę z wydziedziczeniem, przeczytaj ten artykuł do końca. Dowiesz się również o przesłankach do wydziedziczenia. Z drugiej zaś strony, kiedy szukasz odpowiedzi na pytanie „Jak kogoś wydziedziczyć?” również zapoznaj się z nasza publikacją.

Wydziedziczenie-czym jest?

          Na samym początku powinieneś zrozumieć samo pojęcie wydziedziczenia, aby był Ci lepiej przyswoić dalsze zagadnienia. Czym zatem jest wydziedziczenie? Wydziedziczenie najkrócej wskazując jest pozbawieniem zstępnych, małżonków czy rodziców spadkodawcy możliwości dziedziczenia. Rozwijając tę myśl, wydziedziczenie odbiera Tobie, jeśli jesteś spadkobiercom możliwość dziedziczenia pozostawionego po spadkodawcy spadku, a także szansy na ubieganie się o zachowek. Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest zachowek kliknij tutaj: Zachowek – Czym jest i komu się należy? Wysokość zachowku

Przesłanki do wydziedziczenia

          Spadkodawca, który pragnie Cię wydziedziczyć, musi mieć ku temu poważne powody. Pisząc poważne podstawy mamy na myśli warunki, które musisz spełnić, aby Twój spadkodawca mógł Cię wydziedziczyć.

Wydziedziczenie więc następuje w trzech określonych ściśle przypadkach:

  • Jeżeli będąc najbliższym spadkodawcy, czyli zstępnym, małżonkiem lub rodzicem spadkodawcy, działasz wbrew woli spadkodawcy, postępując niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Przykład: Handlujesz narkotykami, znęcasz się nad innymi osobami, prowadzisz niemoralny tryb życia itp.

  • Jeżeli dopuściłeś się względem spadkodawcy lub osób mu najbliższych umyślnego przestępstwa zagrażającego jego życiu, zdrowiu, wolności, czy też rażącej obrazy czci.

Przykład: umyślnie spowodowałeś wypadek, w którym spadkodawca doznał uszczerbku na zdrowiu.

  • Jeżeli nie dopełniasz obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

Przykład: niedopełnianie obowiązków alimentacyjnych, brak sprawowania opieki nad spadkodawcą, wyrzucanie spadkodawcy z domu itp.

Wiesz już, w jakich przypadkach możesz zostać wydziedziczony, dlatego też, jeżeli nie zaistniały powyższe warunki wydziedziczenia, możesz starać się o podważenie wydziedziczenia. Jak podważyć wydziedziczenie w dalszej części artykułu.

Wydziedziczenie

Niesłuszne wydziedziczenie – Jak podważyć wydziedziczenie?

          Należy pamiętać, iż podważenie wydziedziczenia może nastąpić poprzez 3 sposoby:

  • podważenia testamentu, w którym wskazano zapis o wydziedziczeniu
  • zakwestionowaniu przyczyn samego wydziedziczenia
  • wykazanie, że pomimo wydziedziczenia spadkodawca przebaczył wydziedziczonemu.

Pokrótce opowiemy Ci na czym polega, każdy ze sposobów. Zacznijmy od podważenia testamentu.

Wydziedziczenie może nastąpić tylko wtedy, gdy spadkodawca sporządzi testament, zawierając w nim informację o wydziedziczeniu danego spadkobiercy. Logiczne jest więc, że jeżeli podważysz testament, podważysz również wydziedziczenie. Jednak w praktyce nie jest to takie proste. Jeżeli chcesz podważyć testament, musisz wykazać jego nieważność.

Nieważność testamentu zachodzi, gdy został on sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli – spadkodawca nie był świadomy zapisy lub został przymuszony do sporządzenia testamentu danej treści
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści – np. spadkodawca cierpiał na zaniki pamięci, więc brat wmówił mu, że nie ma żadnych bliskich oprócz niego, gdyż jego dzieci wyrzekli się go, wiec spadkodawca cały testament przepisał bratu.
  • pod wpływem groźby.

Wiesz już jak bronić się od wydziedziczenia, podważając testament. Pamiętaj! Podważenia testamentu powołując się na powyższe przyczyny, nie możesz dokonać po upływie 3 lat od dnia, w którym dowiedziałeś się o przyczynie nieważności testamentu. Również po upływie 10 lat od otwarcia spadku nie biorąc pod uwagę powyższych przesłanek nieważności testamentu np. gdy testament zawiera błędy formalnoprawne (sporządzenie testamentu własnoręcznie zamiast na komputerze).

Przeanalizowałeś wszystkie za i przeciw i widzisz, że nie masz szans na podważenie testamentu, co więc dalej? Możesz skorzystać z drugiego sposobu podważenia wydziedziczenia, czyli zakwestionowania przyczyn wydziedziczenia.

Jak wskazaliśmy na początku, aby spadkodawca mógł Cię wydziedziczyć, musisz dopuścić się względem niego jednej z trzech przesłanek wydziedziczenia. Proste jest więc, że jeżeli spadkodawca nie wskaże w testamencie jednej z trzech przyczyn lub wskaże przyczynę, która nie jest przesłanką do wydziedziczenia, wówczas wydziedziczenie to będzie nieskuteczne, prowadzące do podważenia. Oznacza to, iż możesz zakwestionować przyczynę wydziedziczenia.

Jeżeli czytasz dalej ten artykuł to zapewne podważenie testamentu i zakwestionowanie przyczyn wydziedziczenia nie pomoże w Twojej sytuacji. Zobacz więc, jak podważyć wydziedziczenie poprzez wykazanie, że pomimo wydziedziczenia spadkodawca Ci przebaczył (spadkobiercy). Na czym więc polega przebaczenie wydziedziczonemu spadkobiercy? Spadkodawca, który przebaczył Ci przed sporządzeniem testamentu, nie może wydziedziczyć Cię podając tą samą przyczynę wydziedziczenia. W sytuacji zaś kiedy spadkodawca sporządził już testament, w którym Cię wydziedziczył, a następnie przebaczył Ci musi on zmienić treść testamentu. W przeciwnym razie będziesz zmuszony do wykazania, iż spadkodawca Ci przebaczył np. poprzez zeznania świadków.

Wskazaliśmy, czym jest wydziedziczenie, jakie są przesłanki do wydziedziczenia i jak podważyć wydziedziczenie. Czas teraz na wyjaśnienie jak dokonać wydziedziczenia, aby było skuteczne. Jeśli jesteś spadkodawcą i chcesz kogoś wydziedziczyć, przeczytaj ten artykuł do końca.

          Jesteś spadkodawcą, który postanowił wydziedziczyć swojego spadkobiercę, powinieneś więc sporządzić testament o właściwej treści. W testamencie, w którym chcesz kogoś wydziedziczyć, musisz wskazać wyraźnie kogo wydziedziczasz. Po drugie musisz wskazać przyczynę tego wydziedziczenia (o których pisaliśmy wyżej) opierając się na przepisach kodeksu cywilnego. Możesz również dokonać zapisu, iż nie przebaczyłeś wydziedziczonemu, będzie to znak i potwierdzenie w razie chęci podważenia wydziedziczenia przez spadkobiercę. Uwaga! Aby testament zawierający wydziedziczenie, jak i każdy inny testament mógł być skuteczny, musi zawierać wszystkie wymogi formalne testamentu narzucone przez przepisy. Nie musisz się martwić tym, jak ma wyglądać testament i jakie wymogi formalne musi posiadać, jeżeli skorzystasz z pomocy notariusza. To on pomoże Ci w sporządzeniu prawidłowego testamentu.

          Sprawy spadkowe nie należą do najłatwiejszych, dlatego też, jeżeli szukasz pomocy profesjonalnego adwokata, skontaktuj się z naszą kancelarią. Oferujemy pomoc na każdym etapie prowadzenia sprawy zarówno przed sądowym, jak i sądowym.

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *