Podważenie wydziedziczenia

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Wydziedziczenie jest pewnego rodzaju instytucją, dzięki której spadkodawca
może w swoim testamencie pominąć najbliższe mu osoby. Tym samym pozbawione są
one zarówno dziedziczenia po zmarłym, jak i możliwości starania się o zachowek.
W poniższym artykule wskażemy, kiedy osoba wydziedziczona może podważyć
wydziedziczenie.

Jak można podważyć wydziedziczenie?

trzy możliwości, dzięki którym można podważyć wydziedziczenie:

  1. Obalenie całego testamentu
  2. Zakwestionowanie przyczyny wydziedziczenia
  3. Udowodnienie, że pomimo wydziedziczenia spadkodawca przebaczył
    spadkobiorcy czyn, który spowodował wydziedziczenie.

Pierwsza z przesłanek – Obalenie całego testamentu
Sytuacja jest, jak by się mogło wydawać bardzo prosta. Wydziedziczenie jak
wspomnieliśmy we wcześniejszym artykule Wydziedziczenie,
może zostać sporządzone wyłącznie w formie testamentu. Dlatego też wystarczy
obalić testament, a tym samym podważyć wydziedziczenie, uzyskując prawo do
pozostawionego spadku i zachowku.


Uwaga! Nie jest to takie proste, jak się wydaje. Unieważnienie testamentu w
szczególności takiego sporządzonego przed notariuszem jest dość trudne,
ale możliwe. Inna jest zaś sytuacja, kiedy zmarły sporządził testament sam.
W takich przypadkach bardzo łatwo o wykrycie jakichś błędów w treści
testamentu np. brak podpisu. Błędem będzie też samo jego sporządzenie. Ma to
miejsce w sytuacji, gdy osoba spisująca testament nie sporządziła go własnoręcznie, a
stworzyła w formie online.

Przykład: Pani Magdalena sporządziła testament na kartce papieru,
własnoręcznie. Wydziedziczyła w nim swoją córkę. Niestety sporządziła testament nie
podpisując go. W takiej sytuacji brak podpisu pani Magdaleny stanowi przesłankę do
unieważnienia testamentu.

Druga z przesłanek – Zakwestionowanie przyczyny wydziedziczenia

Jak już wspomnieliśmy w artykule o wydziedziczeniu, aby spadkodawca mógł kogoś
pozbawić prawa do zachowku (wydziedziczyć go), musi podać poważne powody tego
wydziedziczenia.
Powód nie może być błahy. Dla przypomnienia przesłankami do
wydziedziczenia są:
– działania wbrew zasadzie współżycia społecznego, a stan ten musi trwać
długotrwale i niezmiennie
– dopuszczanie się umyślnego względem spadkodawcy czy też najbliższych
osób czynu zagrażającego jego życiu, zdrowiu, wolności lub rażącej obrazy
czci
– niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

I tak wskażmy przykład: Pani Maria sporządziła testament, w którym wydziedziczyła
swojego męża. Powodem tego wydziedziczenia był fakt, że mąż pani Marii nie  zgadzał
się na kupno nowego domu za miastem. Twierdził, że ich na to nie stać, a
dotychczasowy dom kupili dopiero pół roku temu. Kupno tego domu doprowadziłoby do
sytuacji, w której nie mogliby zapewnić swoim małoletnim dzieciom dogodnych
warunków do życia.

Przedstawiony powyżej stan faktyczny wyklucza możliwość wydziedziczenia. Nie
zgodzenie się na kupno nowego domu przez męża pani Marii nie wpisuje się w żadne z
przesłanek wydziedziczenia.

Trzecia przesłanka – Udowodnienie, że pomimo wydziedziczenia
spadkodawca przebaczył spadkobiorcy czyn, który spowodował
wydziedziczenie

Przebaczenie może nastąpić po sporządzonym testamencie. Warto pamiętać,
że osoba pozostawiająca po sobie testament, w którym kogoś wydziedziczyła, a
następnie mu przebaczyła, musi zmienić jego treść lub napisać go na nowo.


Zajrzyj na nasz video blog – Czy przebaczenie spadkodawcy jest przesłanką do podważenia wydziedziczenia?


Dajmy przykład: Pan Jan sporządził testament, w którym wskazał, że jego syn nie
będzie nic po nim dziedziczył. Powodem tego było nieutrzymywanie kontaktów syna z
ojcem. Na 80. urodzinach pana Jana pojawił się jego syn. Pan Jan przy wszystkich
gościach oznajmił, że mu przebacza. Wówczas powinien zmienić treść testamentu lub
sporządzić go na nowo, jeżeli chce, by syn mógł dziedziczyć po nim. Jeśli tego nie zrobi,
po jego śmierci syn pana Jana może podważyć wydziedziczenie, powołując świadków
(gości urodzinowych), że w czasie imprezy ojciec mu przebaczył.

Również przebaczyć można przed spisaniem testamentu. Do takiej sytuacji
dochodzi, kiedy np. Pan Marek znęcał się fizycznie nad swoją żoną, a  ta  przebaczyła
mu te czyny. Następnie zaś po miesiącu sporządziła testament, w którym wydziedzicza
swojego męża. Powodem, jaki podała, było, znęcanie się nad nią. W takiej sytuacji
można podważyć testament, gdyż żona pana Marka przebaczyła mu wyrządzone
krzywdy.

Reasumując, jeżeli spadkodawca przebaczył spadkobiercy, wówczas powody
wcześniejszej chęci wydziedziczenia są nieważne.

Chcesz podważyć wydziedziczenie, a nie wiesz jak to zrobić? Skontaktuj się
z nami! Oferujemy pomoc, podchodząc indywidualnie do każdej sprawy.


Zobacz także:
Wydziedziczenie

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.