Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Wiadomość o śmierci bliskiej osoby nie należy do przyjemnych, ale będąc w żałobie, nie można zapomnieć o uregulowaniu formalności. Zarówno osoby dorosłe, jak i małoletnie mogą odziedziczyć po zmarłym spadek. Na uwadze warto mieć, że nie zawsze są to wille z basenem, drogie samochody, czy spora suma pieniędzy. Bardzo często ludzie odziedziczają długi.

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego, czyli uchronić go przed długami? Przeczytasz w naszym artykule.

Odrzucenie spadku przez rodziców, a długi dziecka

Jeżeli spadek po zmarłym odziedziczają osoby dorosłe i chcą się go zbyć, sprawa wygląda bardzo prosto. Wystarczy udać się do notariusza bądź Sądu Cywilnego i sporządzić odpowiednie oświadczenie. W przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego proces ten wygląda nieco inaczej. Należy pamiętać, że jeżeli osoby zrzekające się spadku mają dzieci, spadek ten przejdzie na ich dzieci.

Przykład: Pan Piotr ma żonę i dwójkę małoletnich dzieci. Nie tak dawno zmarł jego ojciec, który zapisał mu cały spadek. Zarówno pan Piotr, jak i jego żona odrzucili ten spadek, wnosząc odpowiednie oświadczenie do sądu. Nie wiedzieli jednak, że odrzucając spadek, automatycznie dziedziczą go ich dzieci.

Proces odrzucenia spadku w imieniu małoletniego

W celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, rodzice lub opiekunowie małoletniego muszą złożyć wniosek do sądu właściwego (Sądu Opiekuńczego) dla miejsca zamieszkania dziecka. Z takim wnioskiem mogą wystąpić zarówno dwoje rodziców, jak i jeden z nich.

W kolejnym procesie po uzyskaniu takowej zgody upoważnieni niezwłocznie powinni złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku przez małoletniego. Zazwyczaj następuje to przed notariuszem, bądź sądem.

Co powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego?

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powinien zawierać:

  • dane rodziców bądź ustawowych opiekunów dziecka
  • potwierdzenie odrzucenia spadku przez wnioskodawców
  • akt urodzenia małoletniego dziecka
  • odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek.

Punktem kulminacyjnym wniosku będzie umotywowanie, dlaczego chcemy odrzucić spadek w imieniu małoletniego. To bardzo ważne, by uzasadnienie zawierało informację o odrzuceniu spadku przez rodziców, opiekunów dziecka, czy innych spadkobierców (jeśli tacy istnieją). Co więcej, warto zwrócić uwagę sądu na możliwe dziedziczenie po zmarłym długów zaciągniętych za życia.

Termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Termin na dokonanie tych czynności jest odgórnie ustalony. Wynosi on 6 miesięcy. Czas ten liczony jest od dnia, kiedy rodzice małoletniego w swoim imieniu odrzucili spadek, a więc od dnia złożenia oświadczenia do sądu o jego odrzuceniu.

Koszty związane z odrzuceniem spadku w imieniu małoletniego

Opłata od odebrania oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego wynosi 100 zł od każdej osoby, która odrzuca spadek.

Uwaga! Przypominamy, że z tym oświadczeniem należy udać się do notariusza. Koszty notarialne w tym przypadku są dodatkowo płatne.

Reasumując, jeśli chcesz odrzucić spadek w imieniu swojego małoletniego dziecka, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Następnie z wydaną pomyślnie decyzją udać się do notariusza. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Udzielimy Ci wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie.

Zobacz także:
Dział spadku
Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *